Spongy Castle - problem z generowaniem kluczy

0

Witam.
Jestem w trakcie pisania aplikacji do generowania kluczy publicznych i prywatnych oraz szyfrowania wiadomości.
Do tego celu wykorzystałem bibliotekę Spongy Castle https://rtyley.github.io/spongycastle/.
Problem polega na tym, że klucze są błędnie generowane. Gdy chcę nimi zaszyfrować jakąś wiadomość to dostaję komunikat o błędzie:
"Can't use an RSA_SIGN key for encryption". Próbowałem również zaimportować je w gpg na komputerze i widać, że brakuje "uid" (screen niżej, pierwszy klucz jest poprawny)
title
Przy próbie szyfrowania wiadomości w na kompie gpg wyświetla komunikat: "ten klucz jest bezużyteczny".
Poniżej zamieszczam kod, który użyłem do generowania kluczy:

public final PGPKeyRingGenerator genRsaKeyRing(String id, char[] pass) {
  try {
    RSAKeyPairGenerator kpg = new RSAKeyPairGenerator();

    // RSA KeyGen parameters
    BigInteger publicExponent = BigInteger.valueOf(0x10001);
    int certainty = 12;
    RSAKeyGenerationParameters rsaKeyGenerationParameters = new RSAKeyGenerationParameters(publicExponent, new SecureRandom(), secpar, certainty);
    kpg.init(rsaKeyGenerationParameters);

    // generate master key (signing) and subkey (enc)
    Date now = new Date();
    PGPKeyPair kpSign = new BcPGPKeyPair(PGPPublicKey.RSA_SIGN, kpg.generateKeyPair(), now);
    PGPKeyPair kpEnc = new BcPGPKeyPair(PGPPublicKey.RSA_ENCRYPT, kpg.generateKeyPair(), now);

    // sign the master key packet
    PGPSignatureSubpacketGenerator signSigPacket = new PGPSignatureSubpacketGenerator();

    // metadata for master key
    boolean isCritical = true;
    int keyPurpose = KeyFlags.SIGN_DATA | KeyFlags.CERTIFY_OTHER;
    signSigPacket.setKeyFlags(isCritical, keyPurpose);

    int[] symAlgos = new int[] {SymmetricKeyAlgorithmTags.AES_256, SymmetricKeyAlgorithmTags.AES_192, SymmetricKeyAlgorithmTags.BLOWFISH, SymmetricKeyAlgorithmTags.CAST5};
    signSigPacket.setPreferredSymmetricAlgorithms(isCritical, symAlgos);

    int[] hashAlgos = new int[] {HashAlgorithmTags.SHA512, HashAlgorithmTags.SHA384, HashAlgorithmTags.SHA256};
    signSigPacket.setPreferredHashAlgorithms(isCritical, hashAlgos);

    signSigPacket.setFeature(isCritical, Features.FEATURE_MODIFICATION_DETECTION);

    // sign encryption subkey
    PGPSignatureSubpacketGenerator signEncPacket = new PGPSignatureSubpacketGenerator();

    // metadata for subkey
    keyPurpose = KeyFlags.ENCRYPT_COMMS | KeyFlags.ENCRYPT_STORAGE;
    signEncPacket.setKeyFlags(isCritical, keyPurpose);


    // digests
    PGPDigestCalculator digest1 = new BcPGPDigestCalculatorProvider().get(HashAlgorithmTags.SHA1);
    PGPDigestCalculator digest256 = new BcPGPDigestCalculatorProvider().get(HashAlgorithmTags.SHA256);

    // encryption for secret key
    PBESecretKeyEncryptor pske = (new BcPBESecretKeyEncryptorBuilder(PGPEncryptedData.AES_256, digest256, pwdCount)).build(pass);

    // create the keyring
    BcPGPContentSignerBuilder contentSignerBuilder = new BcPGPContentSignerBuilder(kpSign.getPublicKey().getAlgorithm(), HashAlgorithmTags.SHA256);
    rsaKr = new PGPKeyRingGenerator(PGPSignature.POSITIVE_CERTIFICATION, kpSign, id, digest1, signSigPacket.generate(), null, contentSignerBuilder, pske);

    // encryption subkey
    rsaKr.addSubKey(kpEnc, signEncPacket.generate(), null);
  } catch (PGPException e){
    e.printStackTrace();
  }
  return rsaKr;
} 
 public void writeKeys(){
    String iconsStoragePath = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/myKeys2/";
    File sdIconStorageDir = new File(iconsStoragePath);
    sdIconStorageDir.mkdir();
    try{
      String filePath = sdIconStorageDir.toString() + "pgpPublicKeyRing.pkr";
      FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath);
      BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream(fileOutputStream);
      rsaKr.generatePublicKeyRing().encode(out);
      out.flush();
      out.close();

      String filePath2 = sdIconStorageDir.toString() + "pgpSecretKeyRing.skr";
      FileOutputStream fileOutputStream2 = new FileOutputStream(filePath2);
      BufferedOutputStream out2 = new BufferedOutputStream(fileOutputStream2);
      rsaKr.generateSecretKeyRing().encode(out2);
      out2.close();
    } catch (IOException e){
      e.printStackTrace();
    }
  }

Czy ktoś wie, czego mi tu może brakować?

1

Captain Obvious daje tylko hint : "Can't use an RSA_SIGN key for encryption" - ta wiadomośc oznacza, że kluczem do podpisywania próbujesz szyfrować. Czyli wybierasz zły z keyringa - nie podałes kodu do szyfrowania.

0

Aha czyli muszę przelecieć po wszystkich kluczach i znaleźć ten do szyfrowania?
Ogólnie to przechowuję te klucze w bazie jako string i potem je konwertuję do PGPPublicKey.
Zamieszczam kod poniżej:

 private final static PGPPublicKey getPublicKey(String key) throws IOException {
    InputStream inStream = new ByteArrayInputStream(key.getBytes(Charset.forName("UTF-8")));
    ArmoredInputStream aIn = new ArmoredInputStream(inStream, true);
    BcKeyFingerprintCalculator bck = new BcKeyFingerprintCalculator();
    PGPObjectFactory pgpFact = new PGPObjectFactory(aIn, bck);
    Object o = pgpFact.nextObject();
    PGPPublicKey p = null;
    if ((o instanceof PGPPublicKeyRing)) {
      PGPPublicKeyRing publicKeyRing = (PGPPublicKeyRing) o;
      p = publicKeyRing.getPublicKey();
    }
    return p;
  }
 public static String encrypt(String msgText, String key) {
    ByteArrayOutputStream encOut = null;
    try {
      byte[] clearData = msgText.getBytes();
      PGPPublicKey encKey = getPublicKey(key);
      encOut = new ByteArrayOutputStream();
      OutputStream out = new ArmoredOutputStream(encOut);
      ByteArrayOutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream();
      PGPCompressedDataGenerator comData = new PGPCompressedDataGenerator(PGPCompressedDataGenerator.ZIP);
      OutputStream cos = comData.open(bOut);
      PGPLiteralDataGenerator lData = new PGPLiteralDataGenerator();
      OutputStream pOut = lData.open(cos, PGPLiteralData.BINARY, PGPLiteralData.CONSOLE, clearData.length, new Date());
      pOut.write(clearData);
      lData.close();
      comData.close();
      PGPEncryptedDataGenerator encGen =
          new PGPEncryptedDataGenerator(
              new JcePGPDataEncryptorBuilder(PGPEncryptedData.AES_256).setWithIntegrityPacket(true).setSecureRandom(
                  new SecureRandom()).setProvider(PROVIDER));
      if (encKey != null) {
        encGen.addMethod(new JcePublicKeyKeyEncryptionMethodGenerator(encKey).setProvider(PROVIDER));
        byte[] bytes = bOut.toByteArray();
        OutputStream cOut = encGen.open(out, bytes.length);
        cOut.write(bytes);
        cOut.close();
      }
      out.close();
    }catch(IOException | PGPException e){
      e.printStackTrace();
    }
    return new String(encOut.toByteArray());
  }
0

Już z tym sobie poradziłem, jarek dzięki za wskazówkę.
Jednak mam teraz problem, żeby przekonwertować zakodowaną wiadomość do stringa.
Musze zamienić tablice "byte" na String, robię to tak:

 return new String(byte,Charset.forName("UTF-8")); 

ale mam krzaki. Jakieś pomysły?

0

A jak kodowane są te bajty które masz? Bo przecież od tego wszystko zależy. Pokaż może te bajty albo skad je wziąłeś ;] Bo UTF-8 to nie iso-8859-1 albo Windows-1250 i wiadomo że dostaniesz krzaki jak sobie tak skonwertujesz.

0

Użyłem innych metod i już ładni wyrzuca mi stringa :)
Wszystko już generalnie działa, na telefonie jak i na linuksie mogę korzystać z kluczy, szyfrować i deszyfrować wiadomości.
Jednak na stronach typu https://www.igolder.com czy innych umożliwiających korzystanie z gpg moje klucze nie działają.
Jak to można wytłumaczyć? Ja mam coś źle?

1

Porównaj format zapisu z tym co działają - dużo walczyłem z** JSON Web Key**.... który wydaje się całkiem dobrze zdefiniowany. (Nie ten algorytm, dodatkowe potrzebne metadane, które niby były opcjonalne, nie ta liczba bitów).

0

Mój klucz zawiera jeszcze subkey, poniżej daję linki do zdekodowanych kluczy:
http://tnijurl.com/kluczonline - ten klucz wygenerowałem online na igolder.com
http://tnijurl.com/kluczzapki/ - ten wygenerowałem w aplikacji.
Na to wychodzi, że musiałbym jakoś inaczej te klucze wyciągać, ale czy jest sens skoro mi w apce działa i na kompie gpg też nie ma z tym problemu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1