Problem z automatycznym generowaniem ID (PK)

0

Cześć.
Robie wypożyczalnie ksiązek, jestem na etapie metody odpowiedzialnej za samo wypożyczanie ksiązki. Wygląda ona tak:
Controller

 @PostMapping("/book")
  public void purchaseBook(@RequestParam("userID") int userID, @RequestParam("bookID") int bookID) {
    rentalService.purchaseBook(userID,bookID);
  }

Po wpisaniu ID ksiązki i ID użytkownika, jeżeli książka jest dostępna zostanie zapisana w bazie.
Relacje pomiędzy tabelami wymyśliłem tak:
screenshot-20181119204918.png

Klasa Rentals, która skupia te dwie tabele wygląda tak:

package bookrental.model.book;

import bookrental.model.account.User;
import lombok.*;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Getter
@Setter
@EqualsAndHashCode
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Rentals {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private int id;
  @OneToOne
  private Book book;
  @OneToOne
  private User user;
}

Mam problem z utworzeniem obiektu typu Rentals w Serwisie. Musi on zawierać obiekt Book oraz User. Stworzyłem dla tych klas konstruktory tylko z bookID oraz userID. W metodzie prepareBookToRent prosi mnie o podanie ID, przez co nie mogę utworzyć tego obiektu. Czy nie miał on byc generowany automatycznie? Jak mam to obejść?

package bookrental.service.book;

import bookrental.model.account.User;
import bookrental.model.book.Book;
import bookrental.model.book.BookRentals;
import bookrental.repository.book.BookRepository;
import bookrental.repository.book.BookRentalsRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class BookRentalService {

  private final BookRepository bookRepository;
  private final BookRentalsRepository bookRentalsRepository;

  @Autowired
  public BookRentalService(BookRepository bookRepository, BookRentalsRepository bookRentalsRepository) {
    this.bookRepository = bookRepository;
    this.bookRentalsRepository = bookRentalsRepository;
  }

  public void rentBook(int userID, int bookID) {
    if (bookRepository.doesBookExistsWithGivenID(bookID)) {
      Book bookToRent = bookRepository.findOne(bookID);
      if (bookToRent.isAvailable()) {
        updateBookAvailabilityAndSaveToDb(bookToRent);
        BookRentals preparedBookToRent = prepareBookToRent(userID, bookID);
        bookRentalsRepository.save(preparedBookToRent);
      } else {
        throw new IllegalArgumentException("Book is no available");
      }
    }
    throw new IllegalArgumentException("Book does not exist!");
  }


  private BookRentals prepareBookToRent(int userID, int bookID) {
    return new BookRentals(new Book(bookID),new User(userID));
  }

  private void updateBookAvailabilityAndSaveToDb(Book bookToRent) {
    bookToRent.setAvailable(false);
    bookRepository.save(bookToRent);
  }
}
0

Tworzona jest w ogóle ta tabela Rentals?
Jakieś błędy dostajesz?
Pokaż jakie lecą SQL'e po wykonaniu tych operacji.

0

Jakiej bazy danych używasz?
Jak generujesz klucz? Czy masz autoinkrementację na kolumnie czy używasz sekwencji?
W zależności od tego, konfiguracja będzie się różniła.

Strzelam że trzeba zamienić:

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

na:

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
0

Żadne z powyższych. Błąd dotyczył błędnego używania lomboka. Potrzebowałem stworzyć po prostu nowy konstruktor z obiektami User i Book w Rentals, gdzie nie wchodzi w skład samo ID Rentals. Do zamknięcia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1