W ramach pisania botów próbuję zrobić program, który po prostu zaloguje się na to forum z mojego konta i wyświetli zawartość strony. Jednak to kompletnie nie działa. Ktoś wie co muszę zmienić czy dodatkowo ustawić?

QByteArray PostData="_token=[token]&name=amb00&password=haslo";
  request.setUrl(QUrl("https://4programmers.net/Login"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Host"), QByteArray("4programmers.net"));
  request.setRawHeader(QByteArray("User-Agent"), QByteArray("Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Accept"), QByteArray("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Accept-Language"), QByteArray("pl,en-US;q=0.7,en;q=0.3"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Accept-Encoding"), QByteArray("gzip, deflate, br"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Referer"), QByteArray("https://4programmers.net/"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Connection"), QByteArray("keep-alive"));
  request.setRawHeader(QByteArray("Upgrade-Insecure-Requests"), QByteArray("1"));
  reply=manager.get(request);
  connect(reply, SIGNAL(finished()), this, SLOT(End()));
  request.setRawHeader(QByteArray("Cookie"), QByteArray(reply->rawHeader(QByteArray("Set-Cookie"))));
  reply=manager.post(request, PostData);
  connect(reply, SIGNAL(finished()), this, SLOT(End()));