Problem z logowaniem

0

Witam

Próbuje napisać system logowania i problem pojawił się gdy chciałem zrobić dostęp konkretych widoków dla użytkowników z danym uprawinieniem. Cały czas przy próbie logowania dostaję błąd: type=Forbidden, status=403.

MVC

@Configuration
public class MvcConfiguration extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
    registry.addViewController("/").setViewName("login");

    registry.addViewController("/login").setViewName("login");

    registry.addViewController("/panel-admin").setViewName("panel-admin");
    registry.addViewController("/panel-student").setViewName("panel-student");
  }

}

Spring security

private UserDetailsService userDetailsService;
  private CustomSuccessHandler customSuccessHandler;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity httpSecurity) throws Exception {
    httpSecurity.authorizeRequests()
        .antMatchers("/" , "/login" , "/static/**").permitAll()
        .antMatchers("/panel-admin", "/panel-admin/**").access("hasRole('ROLE_ADMIN')")
        .antMatchers("/panel-student", "/panel-student/**").access("hasRole('ROLE_STUDENT')")
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .formLogin().loginPage("/login").successHandler(customSuccessHandler)
        .usernameParameter("userName").passwordParameter("password")
        .and()
        .logout().logoutSuccessUrl("/login?logout").invalidateHttpSession(false).logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout"))
        .permitAll()
        .and()
        .csrf().disable();
  }

CustomUserDetailsService

  private final AccountRepository userRepository;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    Account user = userRepository.findByLogin(username);
    System.out.println("User: " + user.toString());
    if(null == user){
      throw new UsernameNotFoundException("No user present with username: " + username);
    }

    return new CustomUserDetails(user);
  }

CustomUserDetails

public class CustomUserDetails extends Account implements UserDetails {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public CustomUserDetails(Account user){
    super(user);
  }

  @Override
  public Collection<? extends GrantedAuthority> getAuthorities() {
    return AuthorityUtils.commaSeparatedStringToAuthorityList(getPermission().getName());
  }

  @Override
  public boolean isAccountNonExpired() {
    return true;
  }
  @Override
  public boolean isAccountNonLocked() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isCredentialsNonExpired() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return true;
  }

  @Override
  public String getUsername() {
    return super.getLogin();
  }
}

CustomSuccessHandler

@Component
public class CustomSuccessHandler extends SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler{

  private RedirectStrategy redirectStrategy = new DefaultRedirectStrategy();

  @Override
  protected void handle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Authentication authentication) throws IOException {
    String targetUrl = determineTargetUrl(authentication);
    System.out.println("ADRES: " + targetUrl);
    if (response.isCommitted()) {
      System.out.println("Can't redirect");
      return;
    }
    redirectStrategy.sendRedirect(request, response, targetUrl);
  }

  protected String determineTargetUrl(Authentication authentication) {
    String url = "";

    Collection<? extends GrantedAuthority> authorities = authentication.getAuthorities();

    List<String> roles = new ArrayList<>();

    for (GrantedAuthority a : authorities) {
      roles.add(a.getAuthority());
    }

    if (isAdmin(roles)) {
      url = "/panel-admin";
    } else if (isStudent(roles)) {
      url = "/panel-student";
    }

    return url;
  }

  public void setRedirectStrategy(RedirectStrategy redirectStrategy) {
    this.redirectStrategy = redirectStrategy;
  }
  protected RedirectStrategy getRedirectStrategy() {
    return redirectStrategy;
  }

  private boolean isStudent(List<String> roles) {
    if(roles.contains("STUDENT")) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  private boolean isAdmin(List<String> roles) {
    if(roles.contains("ADMIN")) {
      return true;
    }
    return false;
  }
}

Z góry dzięki za pomoc.

1

Zaimplementuj sobie:

failureHandler(new AuthenticationFailureHandler())

Jeśli się będzie odpalał to będziesz wiedział że coś poszło nie tak i co konkretnie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1