Mam problem z logowaniem gdzie hasło i pw przechowywane są w bazie. Niezależnie co wpisze otwiera sie strona index.php :(. Proszę o pomoc

<?php
session_start();
session_register("zalogowany");

//if(empty($_SESSION["zalogowany"]));//$_SESSION["zalogowany"]=0;

mysql_connect("localhost", "root", "")or die("Nie można nawiązać połączenia z bazą");
mysql_select_db("kurs")or die("Wystąpił błąd podczas wybierania bazy danych");

function ShowLogin($komunikat=""){
	echo "$komunikat<br>";
	echo "<form action='index.php' method=post>";
	echo "Login: <input type=text name=login><br>";
	echo "Hasło: <input type=text name=haslo><br>";
	echo "<input type=hidden value='1' name=send>";
	echo "<input type=submit value='Zaloguj!'>";
	
	echo "</form>";
	echo "Jeśli nie jesteś zarejestrowany, <a href='rejestruj.php'>tu znajdziesz formularz</a>";
}

?>
<!DOCTYPE html 
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
	<title>Strona główna</title>
</head>
<body>
<?php
//if($_GET["wyloguj"]=="tak"){$_SESSION["zalogowany"]=0;echo "Zostałeś wylogowany z serwisu";}
if($_SESSION["zalogowany"]!=1){
	if(!empty($_POST["login"]) && !empty($_POST["haslo"])){
		$zapytanie = ("select * from klient where log = '".htmlspecialchars($_POST["login"])."' AND password = '".htmlspecialchars($_POST["haslo"])."'");
		$id = mysql_query($zapytanie);
		if($zapytanie){
			echo "Zalogowano poprawnie. <a href='add_prac.php'>Przejdź na stronę główną</a>";
			$_SESSION["zalogowany"]=1;
			}
		else echo ShowLogin("Podano złe dane!!!");
		}
	else ShowLogin();
}
else{
?>
Gratulacje! Zalogowałeś się pomyślnie! Możesz przejśc teraz do innych podstron, np. do <a href="stronka.php">tej</a>
<br><a href='raz.php?wyloguj=tak'>wyloguj się</a>
<?php
}
?>

</body>
</html>
<?php mysql_close(); ?>