Witam
Przedstawie Wam klasy..
(Testy przechodzą)
A wy powiedzcie mi co jest źle:
Pytania:
1 - jak automatycznie włączać index.jsp - po uruchomieniu - localhost:8080/SpringHibernateExampleweb/
2 - mam problem z AppController tam trzeba to zrobić jednak utknąłem (nie pogradze poradnikami do pisania appControllera)
3 - jak utworzyc metody do reszty stron - index, login, register, conctact, about me.

Nie mogę pokazać wam błędów, bo raz pojawią się a raz wgl nie działa po uruchomieniu apache

Oto kod

APPCONFIG

 package com.websystique.springmvc.configuration;

import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.web.servlet.ViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = "com.websystique.springmvc")
public class AppConfig {
	
	@Bean
	public ViewResolver viewResolver() {
		InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
		viewResolver.setViewClass(JstlView.class);
		viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
		viewResolver.setSuffix(".jsp");

		return viewResolver;
	}
	
	@Bean
	public MessageSource messageSource() {
	  ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
	  messageSource.setBasename("messages");
	  return messageSource;
	}
}


APP INITIALIZER

 package com.websystique.springmvc.configuration;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class AppInitializer implements WebApplicationInitializer {

	public void onStartup(ServletContext container) throws ServletException {

		AnnotationConfigWebApplicationContext ctx = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
		ctx.register(AppConfig.class);
		ctx.setServletContext(container);

		ServletRegistration.Dynamic servlet = container.addServlet(
				"dispatcher", new DispatcherServlet(ctx));

		servlet.setLoadOnStartup(1);
		servlet.addMapping("/");
	}

}

HIBERNATE CONFIGURATION

 package com.websystique.springmvc.configuration;

import java.util.Properties;

import javax.sql.DataSource;

import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager;
import org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "com.websystique.springmvc.configuration" })
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfiguration {

  @Autowired
  private Environment environment;

  @Bean
  public LocalSessionFactoryBean sessionFactory() {
    LocalSessionFactoryBean sessionFactory = new LocalSessionFactoryBean();
    sessionFactory.setDataSource(dataSource());
    sessionFactory.setPackagesToScan(new String[] { "com.websystique.springmvc.model" });
    sessionFactory.setHibernateProperties(hibernateProperties());
    return sessionFactory;
   }
	
  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
    dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
    dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
    dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
    return dataSource;
  }
  
  private Properties hibernateProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
    properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
    return properties;    
  }
  
	@Bean
  @Autowired
  public HibernateTransactionManager transactionManager(SessionFactory s) {
    HibernateTransactionManager txManager = new HibernateTransactionManager();
    txManager.setSessionFactory(s);
    return txManager;
  }
}


APPCONTROLER

package com.websystique.springmvc.controller;

import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.validation.Valid;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import com.websystique.springmvc.model.User;
import com.websystique.springmvc.service.UserService;

@Controller
@RequestMapping("/")
public class AppController {

	@Autowired
	UserService service;

	@Autowired
	MessageSource messageSource;
	
	

	@RequestMapping(value = { "/", "/userlist" }, method = RequestMethod.GET)
	public String ListUser(ModelMap model) {
		List<User> user = service.findAllUser();
		model.addAttribute("user", user);
		return "userlist";
	}

	@RequestMapping(value = { "/register" }, method = RequestMethod.GET)
	public String newUser(ModelMap model) {
		User user = new User();
		model.addAttribute("user", user);
		return "register";
	}

	@RequestMapping(value = { "/register" }, method = RequestMethod.POST)
	public String saveUser(@Valid User user, BindingResult result, ModelMap model) {
		if (result.hasErrors()) {
			return "register";
		}

		service.saveUser(user);

		model.addAttribute("success", "User " + user.getFirstName() + "Registered Successfully");
		return "success";
	}

}

 

W tym appcontrolerze powinny byc sterowane strony. Ale nie mam jeszcze odpowiedniej wiedzy, a mało czasu na zakończenie projektu na studia ( jeśli macie coś co pomorze mi konfgurować appcontroler) to jak najbardziej umieszczajcie linki w odpowiedziach.

Drzewko web

 webapp
       resources
               zdjecia
               css
       WEB-INF
              views
                   index (oraz inne strony jsp

Nie mam czegos takiego jak web.xml Stworzyłem to ręcznie z następującym kodem

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE xml>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" version="2.5">
	<welcome-file-list>
		<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
	</welcome-file-list>
	<servlet>
	<servlet-name>Kekee</servlet-name>
	</servlet>
</web-app>

Jednak nic to nie dało, nie wiem w sumie gdzie by przypiąć ten web.xml aby kontroler go widział i aużywał