Spring&Hibernate problemy z ManyToMany :)

Odpowiedz Nowy wątek
2018-03-29 23:45
0

Cześć,
tworzę aplikację webową w Spring z użyciem Hibernate i napotkałem na błąd, który w sumie pojawił się znikąd i nie wiem dlaczego nie działa jak powinno, chociaż wcześniej było dobrze :D Ale do rzeczy, przy rejestracji użytkownika nie generuje nowego id dla encji asocjacyjnej (account_role) - tak mi się wydaje

A więc:

W bazie danych takie encje:
screenshot-20180329230218.png

Kod do zapisu użytkownika nowego w bazie

  @Transactional
  public RoleEntity getRoleByName(String name) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Query query = session.createQuery("FROM RoleEntity where name =:name");
    query.setParameter("name", name);
    return (RoleEntity) query.uniqueResult();
  }

  @Transactional(rollbackOn = Exception.class)
  public void saveUser(AccountEntity user) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    user.setRoles(Collections.singletonList(getRoleByName("Pracownik")));
    session.save(user);
  }

Mapowanie encji Account:


import org.hibernate.annotations.Fetch;
import org.hibernate.annotations.FetchMode;

import javax.persistence.*;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

@Entity
@Table(name = "account", schema = "apteka_magazyn")
public class AccountEntity {
  private int id;
  private String name;
  private String password;
  private boolean blocked;
  private String email;
  private List<RoleEntity> roles;

  public AccountEntity(String name, String password, RoleEntity role, String email, boolean blocked) {
    this.name = name;
    this.password = password;
    this.roles = Collections.singletonList(role);
    this.email = email;
    this.blocked = blocked;
  }

  public AccountEntity(String name, String password, List<RoleEntity> roles, String email, boolean blocked) {
    this.name = name;
    this.password = password;
    this.roles = roles;
    this.email = email;
    this.blocked = blocked;
  }

  public AccountEntity() {
  }

  @ManyToMany(cascade = { CascadeType.ALL })
  @Fetch(FetchMode.JOIN)
  @JoinTable(
      name = "account_role",
      joinColumns = { @JoinColumn(name = "user_id") },
      inverseJoinColumns = { @JoinColumn(name = "role_id") }
  )
  public List<RoleEntity> getRoles() {
    return roles;
  }

  public void setRoles(List<RoleEntity> roles) {
    this.roles = roles;
  }

  @Id
  @Column(name = "id", nullable = false)
  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  @Basic
  @Column(name = "name", nullable = false, length = 25)
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Basic
  @Column(name = "password", nullable = false, length = 60)
  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  @Basic
  @Column(name = "blocked", nullable = false)
  public boolean getBlocked() {
    return blocked;
  }

  public void setBlocked(boolean blocked) {
    this.blocked = blocked;
  }

  @Basic
  @Column(name = "email", nullable = false, length = 255)
  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }
}

Mapowanie encji Role


import org.hibernate.annotations.Fetch;
import org.hibernate.annotations.FetchMode;

import javax.persistence.*;
import java.util.List;

@Entity
@Table(name="role")
public class RoleEntity {

  @Id
  @GeneratedValue
  @Column(name = "id")
  private Integer id;

  @Column(name = "name")
  private String name;

  @ManyToMany(mappedBy = "roles")
  private List<AccountEntity> accountList;

  public Integer getId() {
    return id;
  }
  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public List<AccountEntity> getAccountList() {
    return accountList;
  }
  public void setAccountList(List<AccountEntity> accountList) {
    this.accountList = accountList;
  }

}

Hibernate próbuje wykonać następujące zapytania:

Hibernate: insert into account (blocked, email, name, password, id) values (?, ?, ?, ?, ?)
Hibernate: insert into account_role (user_id, role_id) values (?, ?)

A tutaj stacktrace:

mar 29, 2018 11:31:30 PM org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper logExceptions
WARN: SQL Error: 1452, SQLState: 23000
mar 29, 2018 11:31:30 PM org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper logExceptions
ERROR: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`magazyn`.`account_role`, CONSTRAINT `account_role_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `account` (`id`))
mar 29, 2018 11:31:30 PM org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.AbstractBatchImpl release
INFO: HHH000010: On release of batch it still contained JDBC statements
mar 29, 2018 11:31:30 PM org.hibernate.internal.ExceptionMapperStandardImpl mapManagedFlushFailure
ERROR: HHH000346: Error during managed flush [org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement]
org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: could not execute statement; SQL [n/a]; constraint [null]; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
  at org.springframework.orm.hibernate5.SessionFactoryUtils.convertHibernateAccessException(SessionFactoryUtils.java:247)
  at org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager.convertHibernateAccessException(HibernateTransactionManager.java:785)
  at org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager.doCommit(HibernateTransactionManager.java:621)
  at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.processCommit(AbstractPlatformTransactionManager.java:746)
  at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.commit(AbstractPlatformTransactionManager.java:714)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.commitTransactionAfterReturning(TransactionAspectSupport.java:532)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:304)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:185)
  at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:689)
  at apteka.service.database.AccountService$$EnhancerBySpringCGLIB$$afde6a86.saveUser(<generated>)
  at apteka.servlet.UserRegisterController.saveUser(UserRegisterController.java:45)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
  at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:209)
  at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:136)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:870)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:776)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:991)
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:925)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:978)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:881)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:650)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:855)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320)
  at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:127)
  at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:91)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:119)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:170)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:200)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:66)
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56)
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215)
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178)
  at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:357)
  at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:270)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:219)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:110)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:962)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:445)
  at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1115)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:637)
  at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:318)
  at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
  at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
Caused by: org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
  at org.hibernate.exception.internal.SQLExceptionTypeDelegate.convert(SQLExceptionTypeDelegate.java:59)
  at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:42)
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:111)
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:97)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.NonBatchingBatch.addToBatch(NonBatchingBatch.java:45)
  at org.hibernate.persister.collection.AbstractCollectionPersister.recreate(AbstractCollectionPersister.java:1332)
  at org.hibernate.action.internal.CollectionRecreateAction.execute(CollectionRecreateAction.java:50)
  at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:600)
  at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:474)
  at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:337)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:39)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1436)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:493)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.flushBeforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:3206)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.beforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:2412)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.beforeTransactionCompletion(JdbcCoordinatorImpl.java:473)
  at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.beforeCompletionCallback(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:156)
  at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.access$100(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:38)
  at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl$TransactionDriverControlImpl.commit(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:231)
  at org.hibernate.engine.transaction.internal.TransactionImpl.commit(TransactionImpl.java:68)
  at org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager.doCommit(HibernateTransactionManager.java:609)
  ... 77 more
Caused by: java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`magazyn`.`account_role`, CONSTRAINT `account_role_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `account` (`id`))
  at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:533)
  at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:513)
  at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:115)
  at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:1983)
  at com.mysql.cj.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1826)
  at com.mysql.cj.jdbc.PreparedStatement.executeUpdateInternal(PreparedStatement.java:2034)
  at com.mysql.cj.jdbc.PreparedStatement.executeUpdateInternal(PreparedStatement.java:1970)
  at com.mysql.cj.jdbc.PreparedStatement.executeLargeUpdate(PreparedStatement.java:5001)
  at com.mysql.cj.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1955)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:175)
  ... 94 more

Bardzo bym prosił o wskazówkę, gdyż głowię się nad tym parę h, a pewnie problem banalny. Z góry dziękuję za pomoc.

Pozostało 580 znaków

2018-03-30 06:44
0

Nie rozumiem, może ja czegoś nie wiem, ale dlaczego w klasie AccountEntity adnotacje masz nad getterami, a nie nad polami, jak w klasie RoleEntity?

Chyba jest to jedno i to samo, spotkałem się z takim i takim mapowaniem i działa tak samo :) - KnightPL 2018-03-30 10:25
Możliwe, ja używałem wersji z adnotacjami nad polami, ale z drugiej strony mógłbyś to ujednolicić chociaż ze względu na estetykę :) - lukaszek016 2018-03-30 10:35
Dzięki za nakierowanie (jak chcesz to edit postu ostatniego) :D No poprawię, bo w sumie dopiero pisząc tu post zobaczyłem, że są w innym stylu mapowane ;) - KnightPL 2018-03-30 10:39

Pozostało 580 znaków

2018-03-30 07:03
0

Zacznijmy od małych porządków. W bazie danych nie masz encji. Masz tabele i wiersze w nich. Encja to pojęcie ze świata programowania obiektowego. Druga rzecz jest taka, że zapewne tabelę account_role stworzyłeś ręcznie - z punktu widzenia Hibernate'a nie potrzebujesz tam generowanego ID. O ile nie jest on Ci potrzebny do jakichś obliczeń robionych "ręcznie", to bym go usunął i zrobił kluczem głównym parę (account_id, role_id).

Ostatnia rzecz dotyczy tego, jak przypisuje się dane w relacji many-to-many. Musisz nawzajem przypisać oba obiekty do siebie po obu stronach relacji:

Account account = getAccount(...);
UserRole role = getRole(...);
account.getRoles().add(account);
role.getAccountList().add(role);

https://www.thoughts-on-java.[...]tional-many-many-association/


edytowany 1x, ostatnio: zyxist, 2018-03-30 07:03
To przypisanie z dwóch stron to raczej bzdura. Mappedby przecoeż jest. - jarekr000000 2018-03-30 13:56
To nie bzdura, to zalecenie JPA. - jarekczek 2018-03-30 19:13
Nie kojarze takiego zalecenia. Kojarze tylko, że jest to odpowiedzialność aplikacji. Ale jeśli obie strony nie są zsyncchronizowane to i tak JPA musi działać. - jarekr000000 2018-03-30 21:07
" It is the developer’s responsibility to keep the in-memory references held on the owning side and those held on the inverse side consistent with each other when they change." JSR338, s. 82. - jarekczek 2018-03-30 21:14
No tak, napisałeś to samo. Nie doczytałem i wziąłem się za cytowanie :) Ja tam wolę się do tego dostosować. Inaczej może się zdarzyć, że ktoś (inny użytkownik em) dostanie entity niezsynchronizowane z bazą. Mieliśmy taki przypadek niedawno. - jarekczek 2018-03-30 21:18
Jak nie wiem co się może stać to nie używam takiego frameworka Co zresztą się zgadza. JPA to pole minowe. - jarekr000000 2018-03-30 21:32

Pozostało 580 znaków

2018-03-30 10:21
0
zyxist napisał(a):

Zacznijmy od małych porządków. W bazie danych nie masz encji. Masz tabele i wiersze w nich. Encja to pojęcie ze świata programowania obiektowego. Druga rzecz jest taka, że zapewne tabelę account_role stworzyłeś ręcznie - z punktu widzenia Hibernate'a nie potrzebujesz tam generowanego ID. O ile nie jest on Ci potrzebny do jakichś obliczeń robionych "ręcznie", to bym go usunął i zrobił kluczem głównym parę (account_id, role_id).

Ostatnia rzecz dotyczy tego, jak przypisuje się dane w relacji many-to-many. Musisz nawzajem przypisać oba obiekty do siebie po obu stronach relacji:

Account account = getAccount(...);
UserRole role = getRole(...);
account.getRoles().add(account);
role.getAccountList().add(role);

https://www.thoughts-on-java.[...]tional-many-many-association/

Dzięki za odpowiedź, zrobiłem tak jak powiedziałeś - faktycznie można wywalić tą kolumnę id z account_roles oraz dodałem

  @Transactional(rollbackOn = Exception.class)
  public void saveUser(AccountEntity user) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

    RoleEntity role = getRoleByName("Pracownik");
    user.setRoles(Collections.singletonList(role));
    role.setAccountList(Collections.singletonList(user));

    session.save(user);
  }

Jednak exception wciąż ten sam :/

ERROR: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`magazyn`.`account_role`, CONSTRAINT `account_role_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `account` (`id`))

Nie wiem już, co może być przyczyną

EDIT:
Udało się! Nakierował mnie troche lukaszek, który zwrócił uwagę na mapowanie. Oczywiście nie w tym błąd, ale zwróciłem wtedy uwagę na to, że w AccountEntity jest coś takiego:

  @Id
  @Column(name = "id", nullable = false)
  public int getId() {
    return id;
  }

Zamieniłem to na:

  @Id
  @GeneratedValue
  @Column(name = "id", nullable = false)
  public int getId() {
    return id;
  }

Tutaj zaczął wyskakiwać inny błąd:

java.sql.SQLSyntaxErrorException: Table 'magazyn.hibernate_sequence' doesn't exist

Ale sobie z nim poradziłem korzystając z tego
i wszystko działa jak potrzeba :)

Dzięki Wam za pomoc :D

edytowany 1x, ostatnio: KnightPL, 2018-03-30 10:38
Korzystasz z MySQL? - lukaszek016 2018-03-30 10:59
Dlatego musiałeś zmienić ustawienie domyślne dla @GeneratedValue. Domyślnie jest strategia AUTO, która korzysta z tabeli pomocniczej sekwencji, więc musiałeś zmienić to na IDENTITY. Jakbyś korzystał z np Postgresa to np. AUTO by działało. Taka ciekawostka. :) - lukaszek016 2018-03-30 11:02
To ciekawe :D Dobrze się czegoś dowiedzieć na przyszłość - KnightPL 2018-03-30 11:03
A jak już mówimy o estetyce, to możesz zamiast ustawiać to w xmlu, ustawić przy adnotacji @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY), bo skoro już używasz adnotacji to tak rób, bo potem się pogubisz :) - lukaszek016 2018-03-30 11:04

Pozostało 580 znaków

2018-03-30 11:08
0

W takim razie zrób tak:

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  @Column(name = "id", nullable = false)
  public int getId() {
    return id;
  }

teraz id powinno się automatycznie generować w MySQL

Pozostało 580 znaków

2019-01-10 14:43
0

Hej,
podepnę się pod temat żeby nie tworzyć nowego. Mianowicie mam mały projekcik w Spring MVC & Hibernate 5& Spring Security. No wiec chciałem zrobić panel logowania/rejestracji ale nie wiem jak zapisać nowego użytkownika do bazy danych z przypisaniem do niego roli. Czy znacie jakieś materiały lub książki gdzie będzie to dobrze wytłumaczone? No chyba że to jest w miarę proste(siedzę nad tym cały dzień :D) i ktoś tutaj na forum mi jakoś to szybko wyjaśni. No chyba że chodzi o to żeby w servicie podczas zapisywania ręcznie ustawi\c wartość role na ROLE_USER i przypisać tabele role do tabeli user. No ale i tak proszę o pomoc jak to sensownie napisać i jak to powinno być.
Dzięki z góry.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0