Siema,

Czy jest jakis sensowny powód, dla którego:


  <plurals name="title_channel">
    <item quantity="zero">Kanał #%s</item>
    <item quantity="other">Kanal #%s (%d wiadomości)</item>
  </plurals>

getResources().getQuantityString(R.plurals.title_channel,0)) -> zwraca mi wartosc z other? :\

Znalazlem sobie:
https://android.googlesource.[...]re/icu/NativePluralRules.java
private static native long forLocaleImpl(String localeName);

Kto i na jakiej podstawie dodal do attrs plurali zero - skoro jest tak bardzo kontrowersyjne?
Rozumiem, że mogę powiedzieć "0 ksiązek", ale w programie przydałoby się "Brak ksiązek" :-\