Witam, mam pewien problem z uzyskaniem wyników z bazy danych. Od uzytkownika pobieram dane

clientRequest
(1Wola).

state
oznacza typ operacji (1), a
stopName
nazwę (Wola), ktorą wstawiłem w treść zapytania. W takim przypadku poniższy fragment kodu nie działa prawidłowo, nie zwraca żadnych wyników. Gdy w treść zapytania na sztywno wstawie np. Wola wszystko wykonujw sie tak jak nalezy. Nie rozumiem czemu w pierwszym przypadku nie ma żadnych wyników zapytania.

  while (clientRequest != null) {

      String state = clientRequest.substring(0, 1);
      String stopName = clientRequest.substring(1);

      String sql = "select DISTINCT r.roadname, r.roadend ,bOnR.NUMBER_BUSSTOP_ON_ROAD as n, TO_CHAR(l.TIMESTART, 'hh24:mi'), (Select sum(bOnR.TIMETONEXTSTOP) from BUSSTOP_ON_ROAD bOnR, BUSSTOP b, road r\n"
          + "WHERE bOnR.IDSTOP=b.IDSTOP AND bOnR.IDROAD=r.IDROAD AND bOnR.NUMBER_BUSSTOP_ON_ROAD<'2') as \"minuty\" from road r, line l, BUSSTOP_ON_ROAD bOnR,BUSSTOP b \n"
          + "where l.IDROAD=r.IDROAD AND bOnR.IDROAD=r.IDROAD AND b.NAME='"+stopName+"'";

      if (state.equals(timeTable4Stop)) {
        try {
          reply = "";
          prepare = conn.prepareStatement(sql);
          result = prepare.executeQuery();
          System.out.println("result"+result.next());
          while (result.next()) {

            reply += (result.getString(1) + " " + result.getString(2) + " " + result.getString(3) + " " + result.getString(4) + " " + result.getString(5) + "%");
          }
        } catch (SQLException ex) {
          System.err.println(ex.getMessage());
        }
      }
      return reply;
    }