Mamy np. JFrame z lista rozwijalna, miejscem do wpisania daty, przedmiot oraz z przyciskiem "edytuj". Baza danych załózmy ze jest napisana w Access. jaki kod nalezy wpisac i gdzie by do listy rozwijalnej zaladowaly sie imiona z bazy i po wpisaniu daty oraz po nacisnieciu "edytuj" dane sie zaladowaly automatycznie z bazy do poszczegolnych okienek?