Wyświetlanie komponentu po upływie czasu

0

Witam,
napisałem pewien program, który ma za zadanie wyświetlić kwadrat po upływie 2 sec i jeślu użytkownik go naciśnie to ma zniknąć, i tak w kółko, aż licznik nie osiągnie 30. Lecz mam program, gdyż kwadrat nie chce mi się wyświetlić i nie wiem dlaczego :( Tu jest kod:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import javax.swing.Timer;
import javax.swing.*;


public class Mouse extends JComponent {
	public Mouse()
	{
		squares = new ArrayList<Rectangle2D>(1);
		current = null;
		
		addMouseListener(new MouseHandler());
		addMouseMotionListener(new MouseMotionHandler());
		
	}

	public void time()
	{
		for(int i = 0; i <30; i += 2)
		{
			ActionListener listner = new Time();
			Timer t = new Timer(sec, listner);
			t.start();	
		}
	}
	public void paintComponent(Graphics g)
	{
		super.paintComponent(g);
		Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
		if(drawRectangle)
		{
			int x = new Random().nextInt(679);
			int y = new Random().nextInt(779);
			Rectangle2D rec = new Rectangle2D.Double(x,y,20,20);
			g2.setPaint(Color.BLACK);
			g2.fill(rec);

		}
	}
	public void add(Point2D p)
	{
		double x = p.getX();
		double y = p.getY();
		current = new Rectangle2D.Double(x - 20, y - 20, 20, 20);
		squares.add(current);
		repaint();
	}
	public void remove(Rectangle2D s)
	{
		if(s == null)
			return;
		if(s == current)
		{
			current = null;
			squares.remove(s);
			repaint();
		}
	}
	public Rectangle2D find(Point2D p)
	{
		for(Rectangle2D r : squares)
		{
			if(r.contains(p))
				return r;
		}
		return null;
	}
	private class Time implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent event) {
			drawRectangle = true;
			repaint();
			
		}
		
	}
	private class MouseHandler extends MouseAdapter
	{
		@SuppressWarnings("unused")
		public void Cliked(MouseEvent event)
		{
			current = find(event.getPoint());
				remove(current);
		}
	}
	private class MouseMotionHandler implements MouseMotionListener
	{

		@Override
		public void mouseDragged(MouseEvent event) {
			//brak opcji
		}

		@Override
		public void mouseMoved(MouseEvent event) {
			if(find(event.getPoint()) == null) 
				setCursor(Cursor.getDefaultCursor());
			else
				setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
			
		}
		
	}
	private int sec = 2*1000;
	private boolean drawRectangle = false;
	private Rectangle2D current;
	private ArrayList<Rectangle2D> squares;
}

Ps. Proszę jeszcze o sprawdzenie kodu, gdyż jestem początkującym i pewnie mogłem zrobić błędy.
Z góry dziękuje.

0

Rozwiązałem program, pojawiania się kwadratów po upływie czasu, lecz teraz zauważyłem, że akcje myszy nie działają. Nie mam pomysłu jak to rozwiązać :( Tu jest kod:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.util.Timer;
import javax.swing.*;


public class Mouse extends JComponent {
	Date start = new Date();
	Timer timer;
	public Mouse()
	{
		squares = new ArrayList<Rectangle2D>(1);
		current = null;
		
		addMouseListener(new MouseHandler());
		addMouseMotionListener(new MouseMotionHandler());
		
		 time();
	}
	public void time()
	{
		timer = new Timer();
		timer.schedule(new Time(),start, sec);
	}
	
	public void paintComponent(Graphics g)
	{
		super.paintComponent(g);
		Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
		if(drawRectangle)
		{
			int x = new Random().nextInt(700);
			int y = new Random().nextInt(600);
			Rectangle2D rec = new Rectangle2D.Double(x,y,20,20);
			g2.setPaint(Color.BLACK);
			g2.fill(rec);
			if(i == 30)
			{
				Font font = new Font("SansSerif", Font.BOLD + Font.ITALIC, 155);
				g2.setFont(font);
				String message = "Koniec";
				g2.drawString(message, 150, 250);
				
			}

		}
	}
	public void add(Point2D p)
	{
		double x = p.getX();
		double y = p.getY();
		current = new Rectangle2D.Double(x - 20, y - 20, 20, 20);
		squares.add(current);
		repaint();
	}
	public void remove(Rectangle2D s)
	{
		if(s == null)
			return;
		if(s == current)
		{
			current = null;
			squares.remove(s);
			repaint();
		}
	}
	public Rectangle2D find(Point2D p)
	{
		for(Rectangle2D r : squares)
		{
			if(r.contains(p))
				return r;
		}
		return null;
	}
	private class Time extends TimerTask
	{
		public void run() {
			
			drawRectangle = true;
			repaint();	
			i++;
			if( i == 30)
			{
				timer.cancel();
			}
			
		}
		
	}
	private class MouseHandler extends MouseAdapter
	{
		@SuppressWarnings("unused")
		public void Cliked(MouseEvent event)
		{
			current = find(event.getPoint());
			if(current != null)
				remove(current);
		}
	}
	private class MouseMotionHandler implements MouseMotionListener
	{

		@Override
		public void mouseDragged(MouseEvent event) {
			//brak opcji
		}

		@Override
		public void mouseMoved(MouseEvent event) {
			if(find(event.getPoint()) == null) 
				setCursor(Cursor.getDefaultCursor());
			else
				setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
			
		}
		
	}
	private int i = 0;
	private int sec = 1500;
	private boolean drawRectangle = false;
	private Rectangle2D current;
	private ArrayList<Rectangle2D> squares;
}

Proszę o pomoc

1

Np teraz działa:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.util.Timer;
import javax.swing.*;


public class Mouse extends JComponent {
  Date start = new Date();
  Timer timer;
  public Mouse()
  {
    squares = new ArrayList<Rectangle2D>(1);
    current = null;

    addMouseListener(new MouseHandler());
    addMouseMotionListener(new MouseMotionHandler());

    time();
  }
  public void time()
  {
    timer = new Timer();
    timer.schedule(new Time(),start, sec);
  }

  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    if(drawRectangle)
    {
      int x = new Random().nextInt(700);
      int y = new Random().nextInt(600);
      Rectangle2D rec = new Rectangle2D.Double(x,y,20,20);
      add(new Point(x,y));
      drawRectangle = false;
      g2.setPaint(Color.BLACK);
      g2.fill(rec);
      if(i == 30)
      {
        Font font = new Font("SansSerif", Font.BOLD + Font.ITALIC, 155);
        g2.setFont(font);
        String message = "Koniec";
        g2.drawString(message, 150, 250);

      }

    }
  }
  public void add(Point2D p)
  {
    double x = p.getX();
    double y = p.getY();
    //current = new Rectangle2D.Double(x - 20, y - 20, 20, 20);
    current = new Rectangle2D.Double(x, y, 20, 20);
    squares.add(current);
    //repaint();
  }
  public void remove(Rectangle2D s)
  {
    if(s == null)
      return;
    if(s == current)
    {
      current = null;
      squares.remove(s);
      repaint();
    }
  }
  public Rectangle2D find(Point2D p)
  {
    for(Rectangle2D r : squares)
    {
      if(r.contains(p))
        return r;
    }
    return null;
  }
  private class Time extends TimerTask
  {
    public void run() {

      drawRectangle = true;
      repaint();
      i++;
      if( i == 30)
      {
        timer.cancel();
      }

    }

  }
  private class MouseHandler extends MouseAdapter
  {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      super.mouseClicked(e);
      current = find(e.getPoint());
      if(current != null)
        remove(current);

    }
    /*
    @SuppressWarnings("unused")
    public void Clicked(MouseEvent event)     {
      current = find(event.getPoint());
      if(current != null)
        remove(current);
    } */
  }
  private class MouseMotionHandler implements MouseMotionListener
  {

    @Override
    public void mouseDragged(MouseEvent event) {
      //brak opcji
    }

    @Override
    public void mouseMoved(MouseEvent event) {
      if(find(event.getPoint()) == null)
        setCursor(Cursor.getDefaultCursor());
      else
        setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));

    }

  }
  private int i = 0;
  private int sec = 1500;
  private boolean drawRectangle = false;
  private Rectangle2D current;
  private ArrayList<Rectangle2D> squares;
}
0

Naprawdę wielkie dzięki :) A teraz jeszcze takie jedno pytanko, ma ktoś może pomysł jak zrobić by zliczał kwadraty które usunęliśmy ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1