Hej, zaczynam zabawę ze współbieżnością w javie. Próbuję zrobić prostą animację na dwóch wątkach (każdy wątek rysuje koło i przesuwa je po ekranie od lewej do prawej). Problemem jest to że oba koła rysują się "na sobie" a ja chciałbym żeby drugie koło "poczekało" aż będzie miało miejsce do narysowania. Synchronizację chciałbym zapewnić za pomocą semaforów z pakietu java.util.concurrent.

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class Anim2 extends Applet
{
 private static final long serialVersionUID = -705555689585339843L;
 //public Thread thread;
 Image image;
 Graphics gc;
 int x, y, r;  
 int w, h;  
 Sam sa= new Sam();
 Sam ss=new Sam();

 public void init()
 {
  // thread = null;
  sa.start();
  ss.start();
  this.setBounds(0, 0, 500, 80);
  w=getSize().width;
  h=getSize().height;
  x=0;
  y = h/6;
  r = 45;
  image=createImage(w,h);
  gc = image.getGraphics(); 
  gc.fillRect(0, 0, w, h); 

 }

  public void paint(Graphics g){
   g.drawImage(image,0,0,this);
   g = image.getGraphics();
   g.setColor(Color.white);
   g.fillRect(0,0,w,h);  

   g.setColor(Color.black);
   g.fillOval(sa.x, y, r, r);
   g.fillOval(ss.x, y, r, r);

   repaint(); 
  }

 public void update(Graphics g){
   paint(g);
  } 
}

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

public class Sam implements Runnable {
  Graphics gc;
   public Thread thread;
   int x, y; 
   public Sam(){
     thread=null;
     x=0;
     y=0;
   }
   public void start()
   {
    if (thread == null) {
     thread = new Thread(this);
     thread.start();
    }
   }

   public void stop()
   {
    if (thread != null){
     thread = null;
    }
   }
  public void run() {
    while(thread!=null)
    {
     x ++;   
     if(x == 500) x = (int) (-80/1.5);
     try {
      Thread.sleep(5);
     } catch(InterruptedException e){}
    }  
  }

}