synchronizacja wątków

0

Cześć, po raz pierwszy mam do czynienia z watkami. Chcę, żeby istniejący combobox, był uzupełniany w nowe dane w trakcie działania aplikacji, od razu po tym, jak ktoś je wprowadzi w oknie, które jest obiektem klasy NoweDane1. Nie wiem, jak rozwiązać problem ze startem wątku th, bo jak wywołuje go w klasie Menu, to kompilator najpierw wchodzi do bloku "synchronized" głównego wątku zamiast do bloku "syncronized" wątku Tylko_run. Natomiast jest start th znajduje się w konstruktorze klasy NoweDane1 to często się zdarza, ze wszystkie komponenty nie zdążą się wczytać (były próby, ze zdążyły, ale to nie jest 100% przypadków). Proszę o pomoc.


package watki;

/**
 *
 * @author Daria
 */
public class Menu extends javax.swing.JFrame {

  public static Object counterLock = new Object();
  public static String tekst;
  private Thread thread1;
  public static boolean flaga = true;
  private Lock lock = new Lock();
  private NoweDane1 n;

  public Menu() {
    initComponents();
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox<>();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton1.setText("Dodaj");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "pierwszy", "drugi" }));

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addGap(48, 48, 48)
        .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 148, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 58, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButton1)
        .addGap(85, 85, 85))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(47, 47, 47)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(230, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     

    System.out.println("1.rzucam watek");
    n = new NoweDane1();

    n.setLocationRelativeTo(null);
    n.setVisible(true);
   // n.th.start();
    lock.lock();

    System.out.println("4.po lock");
    jComboBox1.addItem("text");
    jComboBox1.repaint();
    System.out.println("5.powinno sie dodac");
  }                    

  public class Lock{

 //private boolean isLocked = false;

 public void lock()
 {
   System.out.println("w lock ");
   synchronized(counterLock){
   System.out.println("5.wychodze z wynchronized 2");
   }
  }
}

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Menu().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1;
  // End of variables declaration          
}

i klasa nowe dane:

 /*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package watki;

import static watki.Menu.counterLock;

public class NoweDane1 extends javax.swing.JFrame {

  private boolean flaga_zapisz = true;
  public Thread th = new Thread(new Tylko_run());

  public NoweDane1() {
    initComponents();

    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);

    th.start();

  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

    jButton1.setText("Zapisz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("Anuluj");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 149, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jButton1))
        .addContainerGap(57, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton2)
        .addContainerGap(209, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:

    dispose();
  }                    

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:

    Menu.tekst = jTextField1.getText();
    flaga_zapisz = false;
    dispose();
  }                    

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  // End of variables declaration          

  public class Tylko_run implements Runnable{

    @Override
    public void run() {
      System.out.println("2.odpalił sie run w nowedane");
    synchronized(counterLock){

    while(flaga_zapisz)
    {
      System.out.println("ruuun");
    }
    Menu.flaga = false;
     System.out.println("wychdze z synchronized 1");}
    }
  }
}
0

Cały czas mam ten sam problem, jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.

0

Hym.
Spróbuj może zrobić w klasie Menu metodę get set dla zmiennej Tekst. Następnie w drugim wątku, gdzie chcesz update'ować zmienną zrób to poprzez:

Platform.runLater(()->Menu.setTekst(jTextField1.getText());

ewentualnie jest chyba coś takiego jak: SwingUtilities.invokeLater.

0

Nie dziw się, że Ci nie działa ponieważ blokujesz wątek gui.
W przypadku tych dwoch okienek nie ma sensu tworzyc dodatkowego watku bo i tak wszystko dzieje się w EDT(raptem dwa zdarzenia klikniecia). Po prostu przekaż referencję obiektu Menu do obiektu NoweDane1 i w wyniku klikniecia na przycisk wywolaj jakas metode na menu.
Poczytaj sobie o:
https://docs.oracle.com/javas[...]ing/concurrency/dispatch.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0