Synchronizacja wątków

0

Witam.
Piszę aplikację klient<->serwer<->klient, opartą na wątkach. Podczas połączenia klienta, serwer tworzy dla niego wątek. Potem łączymy się drugim klientem i śmiga. Każdy klient <-> wątek serwera ma osobny kanał komunikacyjny. W wątku klienta co 100ms wysyłam pewien serializowany obiekt i czytam go w wątku(obiekt zawiera składowe x,y,playerId itd.).
Teraz chciałbym to zsynchronizować tak, aby na podstawie pola boolean sendPermission klient albo wysyłał obiekt co 100ms do odpowiadającego mu wątku, ten wątek zapisywał ten obiekt gdzieś globalnie, aby ten drugi mógł go odczytać, następnie drugi wątek w tej chwili ma ustawione !sendPermissions i odbiera ten globalny obiekt, analizuje go czy jego id != obiekt.id, jeśli tak to wysyła ten obiekt do drugiego klienta, a ten go odbiera co 100 ms i aktualizuje drugi obiekt. Po pewnym czasie np. 30s następuje zamiana wartości sendPermissions i komunikacja się odwraca.
W skrócie chodzi mi o to, aby gracz drugi widział co robi pierwszy.
Także tutaj moje pytanie jak to można zrealizować?
Jak zrobić aby odbiór readObject sie nie blokował?
Jak zrobić globalną komunikację między wątkami, aby te mogły wysyłać i odbierać odczytane obiekty?
Z góry dziękuje za pomoc :)

Poniżej wklejam kod na którym operuje:

package siecPoprawiona;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;

public class ServerImpl {
	private int players = 0;
	
	public void addPlayer() {
		this.players++;
	}
	
	public String getPlayers() {
		return "" + players;
	}
	
	static void closeConnection(Socket socket) {
		try {
			socket.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się zamknąć połączenia");
		}
	}
	
	public void writeSerializedObject(ObjectOutputStream oos, Gamer gamer) {
		try {
			oos.writeObject(gamer);
			oos.flush();
			oos.reset();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się wysłać obiektu");
		} 
	}

	public Gamer readSerializedObject(ObjectInputStream ois, Gamer gamer) {
		try {
			gamer = (Gamer) ois.readObject();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się odczytać obieku IOException");
		} catch (ClassNotFoundException e) {
			System.err
					.println("Nie udało się odczytać obieku ClassNotFoundException");
		}
		return gamer;
	}

	public String readData(BufferedReader in) {
		String data = null;
		try {
			in.readLine();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się przeczytać danych");
		}
		return data;
	}
	
	public void writeData(PrintWriter out, String data) {
		out.write(data);
	}
	
	public ObjectOutputStream createObjectOutput(Socket socket) {
		ObjectOutputStream oos = null;
		try {
			oos = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć ObjectOutputStream dla serwera");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//closeConnection(socket);
		}
		return oos;
	}

	public ObjectInputStream createObjectInput(Socket socket) {
		ObjectInputStream ois = null;
		try {
			ois = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć ObjectInputStream dla serwera");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//closeConnection(socket);
		}
		return ois;
	}

	public PrintWriter createDataOutput(Socket socket) {
		PrintWriter out = null;
		try {
			out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true);
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć PrintWriter dla serwera");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//closeConnection(socket);
		}
		return out;
	}
	
	public BufferedReader createDataInput(Socket socket) {
		BufferedReader in = null;
		try {
			in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć BufferedReader dla serwera");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//closeConnection(socket);
		}
		return in;
	}
	
}

```java
package siecPoprawiona;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.InetAddress;
import java.net.Socket;

public class ClientImpl {

	public Socket connect(InetAddress addr, String IP, int port) {
		Socket socket = null;
		try {
			socket = new Socket(addr, port);
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Błąd połączenia");
		}
		return socket;
	}

	public void closeConnection(Socket socket) {
		try {
			socket.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się zamknąć połączenia");
		}
	}

	public void writeSerializedObject(ObjectOutputStream oos, Gamer gamer) {
		try {
			oos.writeObject(gamer);
			oos.flush();
			oos.reset();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się wysłać obiektu");
		}
	}

	public Gamer readSerializedObject(ObjectInputStream ois) {
		Gamer gamer = null;
		try {
			gamer = (Gamer) ois.readObject();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się odczytać obieku IOException");
		} catch (ClassNotFoundException e) {
			System.err
					.println("Nie udało się odczytać obieku ClassNotFoundException");
		}
		return gamer;
	}

	public String readData(BufferedReader in) {
		String data = null;
		try {
			in.readLine();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się przeczytać danych");
		}
		return data;
	}
	
	public void writeData(PrintWriter out, String data) {
		out.write(data);
	}
	
	public ObjectOutputStream createObjectOutput(Socket socket) {
		ObjectOutputStream oos = null;
		try {
			oos = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć ObjectOutputStream dla klienta");
			e.printStackTrace();
		}
		return oos;
	}

	public ObjectInputStream createObjectInput(Socket socket) {
		ObjectInputStream ois = null;
		try {
			ois = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć ObjectInputStream dla klienta");
			e.printStackTrace();
		}
		return ois;
	}

	public PrintWriter createDataOutput(Socket socket) {
		PrintWriter out = null;
		try {
			out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true);
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć PrintWriter dla klienta");
			e.printStackTrace();
		}
		return out;
	}
	
	public BufferedReader createDataInput(Socket socket) {
		BufferedReader in = null;
		try {
			in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
		} catch (IOException e) {
			System.err.println("Nie udało się stworzyć BufferedReader dla klienta");
			e.printStackTrace();
		}
		return in;
	}

}

```java
package siecPoprawiona;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutput;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;

public class ServerThread extends Thread {
	private Socket socket = null;
	ServerImpl serverImpl = new ServerImpl();

	ObjectOutputStream oos = null;
	ObjectInputStream ois = null;
	PrintWriter out = null;
	BufferedReader in = null;

	ObjectInput inThread = null;
	ObjectOutput outThread = null;

	int playerId;

	public ServerThread(Socket s, String player, ObjectInput inThread,
			ObjectOutput outThread) {
		this.socket = s;
		this.inThread = inThread;
		this.outThread = outThread;
		updatePlayerId(player);

		in = serverImpl.createDataInput(socket);
		out = serverImpl.createDataOutput(socket);
		ois = serverImpl.createObjectInput(socket);
		oos = serverImpl.createObjectOutput(socket);
		start();
		this.setName("Gracz " + playerId);
		System.out.println("-->Stworzono wątek klienta");

	}

	public void updatePlayerId(String player) {
		if (player.compareTo("1") == 0)
			playerId = 1;
		if (player.compareTo("2") == 0)
			playerId = 2;
		System.out.println("Nowy gracz o id: " + playerId);
	}

	@Override
	public void run() {
		Gamer gamer = new Gamer();
		Gamer newGamer = new Gamer();
		gamer.setGamerId(playerId);
		serverImpl.writeSerializedObject(oos, gamer);
		while (true) {
			try {
				gamer = (Gamer) ois.readObject();
				if (gamer != null) {
					System.out.println("Gracz " + gamer.getGamerId() + " " + gamer.toString());
				}
				Thread.sleep(100);
			} catch (IOException e) {
				// System.err.println("Nie udało się odczytać obiektu IOException");
			} catch (ClassNotFoundException e) {
				System.err.println("Nie udało się odczytać obiektu ClassNotFoundException");
			} catch (InterruptedException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		
		}
	}
}

```java
package siecPoprawiona;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutput;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class ServerApp {
	static final String IP = "127.0.0.1";
	static final int PORT = 5000;
	static ServerImpl serverImpl = new ServerImpl();
	static ServerSocket serverSocket = null;
	
	static ByteArrayOutputStream  baos = null;
	static ObjectOutput out = null;
	static ByteArrayInputStream bis = null;
	static ObjectInput in = null;
	
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		baos = new ByteArrayOutputStream();
		out = new ObjectOutputStream(baos);
		byte[] yourBytes = baos.toByteArray();
		bis = new ByteArrayInputStream(yourBytes);
		in = new ObjectInputStream(bis);

		
		
		serverSocket = new ServerSocket(PORT);
		System.out.println("-->Serwer wystartował");
		while (true) {
			Socket socket = serverSocket.accept();
			System.out.println("-->Nowe połączenie " + socket);
			serverImpl.addPlayer();
			new ServerThread(socket, serverImpl.getPlayers(), in, out);
		}
	}
}

package siecPoprawiona;

import gra.Tank;

import java.io.Serializable;

public class Gamer implements Serializable {
	private static final long serialVersionUID = 111111111L;
	private int gamerID;
	private int x;
	private int y;
	private int power;
	private int angle;
	public boolean movePermissions = false;

	public Gamer() {

	}

	public void setGamerId(int id) {
		this.gamerID = id;
	}
	
	public int getGamerId() {
		return this.gamerID;
	}
	
	public void setX(int x) {
		this.x = x;
	}

	public void setY(int y) {
		this.y = y;
	}

	public void setPower(int power) {
		this.power = power;
	}

	public void setAngle(int angle) {
		this.angle = angle;
	}

	public int getX() {
		return x;
	}

	public int getY() {
		return y;
	}

	public int getPower() {
		return power;
	}

	public int getAngle() {
		return angle;
	}

	public void updateGamer(Gamer gamer, Tank source) {
		gamer.x = source.getX();
		gamer.y = source.getY();
		gamer.angle = source.getAngle();
		gamer.power = source.getPower();
	}

	public String toString() {
		return "x=" + x + " y=" + y + " power=" + power + " angle=" + angle;
	}
}

0

Użyj wait() i notify() ?

0

to jest akurat oczywiste....
Chodzi mi o to jak przesłać obiekt odebrany przez pierwszy wątek do wątku drugiego, gdzie ten go odbiera i wysyła do drugiego klienta(wszystko za pośrednictwem serwera)?
Sprawa jest tyle skomplikowana, że wątki wywodzą się z tego samego obiektu i mają tę samą implementację..

0

Ale ten kod się nadal nie trzyma kupy. Masz tu jakieś copy-paste z ServerImpl i ClientImpl. Mieszasz poziomy abstrakcji (klasy/metody nie mogą pracować w kilku poziomach abstrakcji jednocześnie, jak coś odpowiada za logikę "biznesową" to nie zajmuje się przy okazji niskopoziomowym odczytywaniem danych)
Poza tym jaki jest sens przesyłać cały obiekt gamer? o_O
Nie możesz po prostu zrobić tak że masz Klasę odpowiedzialną za stan gry i oba wątki obsługi klienta mają dostęp do obiektu ze stanem gry. Wątki udostępniają jedynie metody do zmiany stanu obiektu (tzn np. metodę "move()" która przesuwa gracza), a samo przesuwanie jest po stronie serwera. W ten sposób może być tak:

stanGry.wait();
wykonajAkcje(stanGry);
stanGry.notify();

w obu wątkach

0

działając wedle Twojego rozumowania musiałbym praktycznie od nowa napisać klienta gry.. I całą komunikację Swing-obiekty.

0

Ale czy to jest moja wina?

0

właśnie przepisałem wszystko na RMI. I jak dotąd mi wszystko działa i jest o wiele bardziej przejrzyste.
wkleję to co napisałem może komuś się przyda :)

public interface ServerInterface extends Remote {
	
	public String getDescription() throws RemoteException;
	public void setPlayer(Player player) throws RemoteException;
	public Player getPlayer(Player player) throws RemoteException;
	public int getPlayers() throws RemoteException;
	public void addPlayer() throws RemoteException;
	
	public void moveRight(Player player) throws RemoteException;
	public void moveLeft(Player player) throws RemoteException;
	public void addPower(Player player) throws RemoteException;
	public void upAngle(Player player) throws RemoteException;
	public void downAngle(Player player) throws RemoteException;
	public void shot(int power, int x, int y, int angle, Player player) throws RemoteException;
	
	public int getX(Player player) throws RemoteException;
	public int getY(Player player) throws RemoteException;
	public int getPower(Player player) throws RemoteException;
	public int getAngle(Player player) throws RemoteException;

}
public class ServerApp extends UnicastRemoteObject {

	protected ServerApp() throws RemoteException {
		super();

	}
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public static void main(String[] args) {
		int registryPort = 5000;
		try {
			ServerImpl server = new ServerImpl("Scorch");
			LocateRegistry.createRegistry(registryPort);
			UnicastRemoteObject.exportObject(server, registryPort);
			Naming.rebind("//localhost:"+registryPort+"/dServer", server);
			
		} catch (java.rmi.UnknownHostException uhe) {
			uhe.printStackTrace();
		} catch (AccessControlException ace) {
			ace.printStackTrace();
		} catch (RemoteException re) {
			re.printStackTrace();
		} catch (MalformedURLException mURLe) {
			mURLe.printStackTrace();
		} catch (Exception ee) {
			ee.printStackTrace();
		}
	}
}
public class ServerImpl implements ServerInterface {
	private String description;
	
	private Player player1 = new Player();
	private Player player2 = new Player();
	private int players;
	
	
	public ServerImpl(String desc)  {
		description = desc;
		player1.setX(100);
		player1.setY(450);
		player2.setX(700);
		player2.setY(450);
	}
	
	@Override
	public String getDescription() throws RemoteException {
        return description;
	}
	
	@Override
	public void setPlayer(Player player) {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1 = player;
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2 = player;
	}
	
	@Override
	public Player getPlayer(Player player) {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			return player1;
		if(player.getPlayerId() == 2)
			return player2;
		return player;
	}
	
	@Override
	public void addPlayer() {
		this.players++;
	}
	
	@Override
	public int getPlayers() {
		return this.players;
	}
	
	@Override
	public void moveRight(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1.moveRight();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2.moveRight();
	}

	@Override
	public void moveLeft(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1.moveLeft();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2.moveLeft();		
	}

	@Override
	public void addPower(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1.addPower();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2.addPower();
	}

	@Override
	public void upAngle(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1.upAngle();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2.upAngle();
	}

	@Override
	public void downAngle(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			player1.downAngle();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			player2.downAngle();
	}

	@Override
	public int getX(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			return player1.getX();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			return player2.getX();
		return 0;
	}

	@Override
	public int getY(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			return player1.getY();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			return player2.getY();
		return 0;
	}

	@Override
	public int getPower(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			return player1.getPower();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			return player2.getPower();
		return 0;
	}

	@Override
	public int getAngle(Player player) throws RemoteException {
		if(player.getPlayerId() == 1)
			return player1.getAngle();
		if(player.getPlayerId() == 2)
			return player2.getAngle();
		return 0;
	}

	@Override
	public void shot(int power, int x, int y, int angle, Player player)
			throws RemoteException {
		// TODO Auto-generated method stub	
	}

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1