Bardzo dziwny problem z JSlider

0

Mam 2 JSlideryna w oknie typu JDialog jeden z nich zachowuje ustawioną wartość po ponownym otwarciu okna a drugi nie.
Pierwszy slider(ten nie zachowuje)

popsize = new JSlider();
//popsize.setSnapToTicks(true);
popsize.setValue(parameters.getPopSize());
popsize.setMinimum(100);
popsize.setMaximum(1000);
popsize.addChangeListener(new ChangeListener() {
  public void stateChanged(ChangeEvent arg0) {
    parameters.setPopSize(popsize.getValue());
    text_popsize.setText(String.valueOf(popsize.getValue()));
  }
}); 

Drugi slider (zachowuje)

mutProbability = new JSlider();
mutProbability.setValue((int)(parameters.getMutProbability()*100));
mutProbability.setMinimum(5);
mutProbability.setMaximum(80);
mutProbability.addChangeListener(new ChangeListener() {
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    parameters.setMutProbability(mutProbability.getValue()*0.01d);
    text_mutProbability.setText(String.format("%.2f", mutProbability.getValue()*0.01d));
  }
});

Oba tworzone są w niemal identyczny sposób wiec dlaczego jeden zachowuje wartość a drugi nie pomimo, że pobiera ją ze zmiennej której wartość jest zgodna z tym co powinno być.

Dlaczego tak sie dzieje ??

0

A dlaczego potrzebne jest pobieranie wartości JSlidera ze zmiennej? JSlider powinien istnieć niezależnie od tego czy jest akurat wyświetlany, czy nie. I wtedy by przechował wartość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0