Dziwny problem z Allegro WebApi

0

Witajcie, mam mały (a jednocześnie ogromny) problem ze skryptem opartym na Allegro WebApi. Mianowicie: próbuję napisać skrypt wyświetlający mi nr najbardziej zagnieżdżonych kategorii allegro (liści), które należą do danej kategorii nadrzędnej (w tym przypadku 'odziez obuwie dodatki'). Problem mam z jednym if-em: gdy robię warunek za pomocą koniunkcji to nie działa, gdy zagnieżdżam if w ifie to działa... i nie wiem o co biega...

Poniżej problematyczny fragment kodu.. Z góry wielkie dzięki za wskazanie błędu (może zmęczenie już daje popalić i się czegoś nie zauważa).

  $kategorieObiekt = $client->doGetCatsData($zapytanie_kategorie['countryId'],$zapytanie_kategorie['localVersion'],$zapytanie_kategorie['webapiKey']);

  echo 'PONIŻEJ LISTA KATEGORII:<br/>';
  $kategorieTablica = $kategorieObiekt['cats-list'];

  foreach ($kategorieTablica as $kategoria) {

    //od tego miejsca $kategoria to obiekt typu stdClass() 
    $sciezkaKategoriiObiekt = $client->doGetCategoryPath($session['session-handle-part'],$kategoria->{'cat-id'}); // -> 
    //$sciezkaKategoriiObiekt = $client->doGetCategoryPath($session['session-handle-part'],76078);
    $rozmiarKategoriiObiekt = count($sciezkaKategoriiObiekt);
    //var_dump($rozmiarKategoriiObiekt);// $rozmiarKategoriiObiekt;
    $sciezkaKategoriiTablica = $sciezkaKategoriiObiekt;
    $calkowitaSciezka = '';
    for($licznik=0; $licznik<$rozmiarKategoriiObiekt; $licznik++){
      //echo 'tutaj ';
      $calkowitaSciezka .= $sciezkaKategoriiTablica[$licznik]->{'cat-name'};
      $calkowitaSciezka .= '->';
    }

    //if($sciezkaKategoriiTablica[$rozmiarKategoriiObiekt-1]->{'cat-is-leaf'}==1 && strcmp($sciezkaKategoriiTablica[0]->{'cat-name'},'Odzież, Obuwie, Dodatki')==0) {
    //if($sciezkaKategoriiTablica[$rozmiarKategoriiObiekt-1]->{'cat-is-leaf'}==1 && $sciezkaKategoriiTablica[0]->{'cat-id'}==1454) {
    if($sciezkaKategoriiTablica[$rozmiarKategoriiObiekt-1]->{'cat-is-leaf'}==1){// and (strpos($calkowitaSciezka, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)){//$sciezkaKategoriiObiekt[0]->{'cat-id'}==1454) {
      echo '<br/>Id kategorii: '.$kategoria->{'cat-id'}.', nazwa kategorii: '.$kategoria->{'cat-name'}.'<br/>';
      echo 'ściezka: '.$calkowitaSciezka.'<br/><br/>';
      if(strpos($calkowitaSciezka, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)
          echo 'rowne<br/>';
    }

  }

Problem z ostatnim ifem - te zakomentowane nie działają...

EDIT

if($sciezkaKategoriiTablica[$rozmiarKategoriiObiekt-1]->{'cat-is-leaf'}==1){// and (strpos($calkowitaSciezka, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)){//$sciezkaKategoriiObiekt[0]->{'cat-id'}==1454) {
      if(strpos($calkowitaSciezka, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false) {
      echo '<br/>Id kategorii: '.$kategoria->{'cat-id'}.', nazwa kategorii: '.$kategoria->{'cat-name'}.'<br/>';
      echo 'ściezka: '.$calkowitaSciezka.'<br/><br/>';
      }
    }

w tej wersji jednak też nie działa... -.- mimo, że w wersji wyżej wypisuje słowo 'rowne'... nie rozumiem nic z tego

0

Czekaj, powoli:

1.Przetłumacz ten kod na angielski, daruj sobie pseudo notację węgierską w stylu słowa obiekt czy tablica w nazwie zmiennej (podobnie jak nie piszesz przecież $calkowitaSciezkaCiagZnakow.

2.Usuń komentarze.

3.Opisz konkretnie co się dzieje, nie dzieje, jakie jest oczekiwane zachowanie.

0
$categories = $client-> doGetCatsData($allegroData['countryId'],$allegroData['localVersion'],$allegroData['webapiKey']);

echo 'PONIŻEJ LISTA KATEGORII:<br/>';
$catsArray = $categories['cats-list'];

   foreach ($catsArray as $singleCat) {

     //od tego miejsca $singleCat to obiekt typu stdClass() 
     $catPath = $client-doGetCategoryPath($session['session-handle-part'],$singleCat->{'cat-id'}); 

     $catPathSize = count($catPath);

     $pathArray = $catPath;
     $wholePath = '';
     for($counter=0; $counter<$catPathSize; $counter++){
       $wholePath .= $pathArray[$counter]->{'cat-name'};
       $wholePath .= '->';
     }

     //if($pathArray[$catPathSize-1]->{'cat-is-leaf'}==1 && strcmp($pathArray[0]->{'cat-name'},'Odzież, Obuwie, Dodatki')==0) {
     //if($pathArray[$catPathSize-1]->{'cat-is-leaf'}==1 && $pathArray[0]->{'cat-id'}==1454) {
     if($pathArray[$catPathSize-1]->{'cat-is-leaf'}==1){// and (strpos($wholePath, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)){//$pathArray[0]->{'cat-id'}==1454) {
       echo '<br/>Id kategorii: '.$singleCat->{'cat-id'}.', nazwa kategorii: '.$singleCat->{'cat-name'}.'<br/>';
       echo 'ściezka: '.$wholePath.'<br/><br/>';
       if(strpos($wholePath, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)
           echo 'rowne<br/>';
     }

   }

Problem z ostatnim ifem - te zakomentowane nie działają...

EDIT

if($pathArray[$catPathSize-1]->{'cat-is-leaf'}==1){// and (strpos($wholePath, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false)){//$pathArray[0]->{'cat-id'}==1454) {
       if(strpos($wholePath, 'Odzież, Obuwie, Dodatki')!==false) {
       echo '<br/>Id kategorii: '.$singleCat->{'cat-id'}.', nazwa kategorii: '.$singleCat->{'cat-name'}.'<br/>';
       echo 'ściezka: '.$wholePath.'<br/><br/>';
       }
     }

w tej wersji jednak też nie działa... -.- mimo, że w wersji wyżej wypisuje słowo 'rowne'... nie rozumiem nic z tego

Wedle prośby poprawione na angielski.

Co do problemu: chcę mieć listę nr kategorii wraz z pełną ścieżką. Co nie działa: tworzy pełną ścieżkę i jeśli po tym oddzielnie sprawdzam czy ścieżką należy do kategorii głównej odzież obuwie dodatki o id=1454 to działa i przy tych ścieżkach wypisuje słowo "równe". Ale gdy sprawdzam przed wypisaniem ścieżki lub w jednym if jako koniunkcje to nic na ekranie się nie pojawia...

Komentarze zostawiłem żeby pokazać wszystkie sposoby jakich próbowałem.

0

Nikt nie ma jakiejś sugestii co można by z tym fantem poradzić? :(

0
 if($catPathArray[$catPathSize-1]->{'cat-is-leaf'}==1) {
   if(strpos($wholePath, "Odzież, Obuwie, Dodatki")!==false) {
      echo '<br/>Id kategorii: '.$singleCat->{'cat-id'};
      echo ', nazwa kategorii: '.$singleCat->{'cat-name'}.'<br/>';
      echo 'ściezka: '.$wholePath.'<br/><br/>';
   }
 }

Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło w związku z moim problemem. W zmiennej $wholePath przechowuję całkowitą ścieżkę podkategorii Allegro, tworzę ją poprzez operator konkatenacji. Za pomocą strpos sprawdzam, czy w danej ścieżce dla danej kategorii występuje podciąg "Odzież, Obuwie, Dodatki". I dla tego stringa konkretnego nie działa. Ale już jak zamieniłem ten string np. na "Numizmatyka" to bez problemu filtrował za pomocą drugiego if-a. I ni w ząb nie wiem co jest grane... o.O Możliwe, że strpos nie działa dobrze, jeśli tam są spacje i przecinki (chyba nie powinien się wykrzaczać)? Próbowałem też wyciąć pierwsze 23 znaki za pomocą substr i porównać z napisem "Odzież, Obuwie, Dodatki" i też nic to nie zmieniło - jak nie filtrowało, tak nie filtruje...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0