Różnowartościowe macierze

1

Jak sprawdzić czy macierz jest różnowartościowa?

 boolean roznowartosciowa() boolean roznowartosciowa() {
		int zmienna = tablica[0][0];
			for (int w = 0; w < tablica.length; w++) 
	             for (int k = 0; k < tablica[w].length; k++)
	      	    if(tablica[w][k] == zmienna) return false;
		return true;
	}

To nie zadziała bo pierwszy z pierwszym przerwie.

1

Utworzyć kolekcję (zbiór) typu Set<Integer>, dodawać do zbioru w podwójnej pętli wyrazy tablicy. Jeżeli na końcu rozmiar zbioru jest równy rozmiarowi tablicy, to znaczy, że tablica była różnowartościowa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1