Witam, stworzyłem prostą wielowątkową aplikację typu chat (klient-serwer). Napotkałem na problem przy tworzeniu listy zalogowanych użytkowników, która będzie wyświetlana w GUI w JTabel (defaultlistmodel). Aktualny rezultat - po każdym nowym uruchomieniu Clienta, wszyscy użytkownicy 'dostają' ten sam nick. Kawałki kodu:

ClientHandler.java


 public void run() {
    while(true) {
      try {

        Socket socket = serverSocket.accept();
        PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));

        out.println("LocalChat: Witaj. Podaj swój nick:");
        out.flush();
        nick = in.readLine();
        out.println("LocalChat: Twój nick to: " + nick);

Client.java


 public Client(Socket socket, ClientHandler ClientHandler) {
      this.socket = socket;
      this.ClientHandler = ClientHandler;
      try {

        input = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
        ip = socket.getInetAddress().getHostName();
        output = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true);
        output.println("Podaj nick");
        output.flush();
        nick = input.readLine();

        output.println("LocalChat: Połączyłeś się z serverem: " +ClientHandler.serverSocket.getInetAddress().getLocalHost() +" na porcie " + ClientHandler.ip);
      }
      catch(Exception e) {

      }
        this.start();
    }

Pozdrawiam