komunikatr klient-server

0

Witam, otóż potrzebuję pomocy, mam napisać prosty chat w C# z użyciem gniazd, a w zagadnieniach sieciowych jak i C# nie jestem zbyt dobry
Mam takie kody, które należy zmienić tak aby klienci mogli się podłączać po server i wymieniać się wiadomościami (tak jak chat) a także prowadzić możliwość prowadzenia prywatnych rozmów.

 using System;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

public class MySocket
{  
 static void Main ()
 {
  byte[] buffer = new byte[100];
  int count;

  IPEndPoint myEP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 2000);

    Socket sock = new Socket( 
      AddressFamily.InterNetwork,
      SocketType.Stream,
      ProtocolType.Tcp);

    sock.Bind(myEP); 
    sock.Listen(5); 
    Socket new_sock = sock.Accept(); 

    count = new_sock.Receive(buffer); 
    string upperString = Encoding.UTF8.GetString(buffer).ToUpper();

    new_sock.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(upperString));
    Console.WriteLine(upperString);
    new_sock.Close();
    sock.Close();

 }
}

Strona klienta, nie wiem czy wymaga zmian

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace client
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    byte[] buffer;    
    Socket s; 
    public Form1()
    {
      while (true)
      {

        InitializeComponent();
        buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(textBox1.Text);
        IPEndPoint servEP = new
        IPEndPoint(IPAddress.Parse(textBox2.Text), 2000);

        s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
        SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

        backgroundWorker1.RunWorkerAsync(); 

        s.Connect(servEP);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      s.Send(buffer);

    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) 
    {
      s.Receive(buffer); 

    }

    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      string buffer1 = Encoding.UTF8.GetString(buffer);
      textBox1.Text = buffer1;
      s.Close();
    }
  }
}
0

co do prywatnych wiadomosci
Klient <-> serwer <-> klient

zrób strukturę z TCPclient i nazwą użytkownika.
potem zrobisz listę dla tej struktury i jak ktoś będzie chciał sie połaczyc wyszukasz z listy nazwe i bedziesz posrednikiem miedzy tymi socketami.

Polecam przykład z code guru :) ale pl

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0