Problem z obsługą myszy

0

Witam. Mam do napisania prostą grę w Javie. Natrafiłem na pewien problem kiedy chciałem zaimplementować obsługę myszy. Ale najpierw może przedstawię to, co do tej pory udało mi się napisać:

SpaceMission.java:

package spacemission;

import java.awt.Canvas;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsDevice; // te dwa potzrebne do fullscreena
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.image.BufferStrategy;
import java.io.File;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class SpaceMission extends Canvas {
 private static final int GAMEWIDTH = 800;
 private static final int GAMEHEIGHT = 600;
 public static final String imagespath = "src" + File.separator + "spacemission" + File.separator + "images" + File.separator;
 private String imagepath = imagespath + "player" + File.separator + "czstrzala.gif";
 private BufferStrategy bstrategy;
 private Sprites sprites = new Sprites();
 private void InitSpaceMission() {
  JFrame Window = new JFrame("Space Mission v. 0.0001");
  JPanel Panel = (JPanel) Window.getContentPane();
  setBounds(0, 0, GAMEWIDTH, GAMEHEIGHT);
  Panel.setPreferredSize(new Dimension(GAMEWIDTH, GAMEHEIGHT));
  Panel.setBackground(new Color(0, 0, 0));
  Panel.setLayout(null);
  Panel.add(this);

  Window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  Window.setBounds(0, 0, GAMEWIDTH, GAMEHEIGHT);
  Window.setResizable(false);
  Window.setLocationRelativeTo(null);
  Window.setIconImage(new ImageIcon(imagespath +"icon.gif").getImage());
  //odkomentować dla fullscreen
  //if (!Window.isDisplayable()) Window.setUndecorated(true);
  //GraphicsDevice gd = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice();
  //gd.setFullScreenWindow(Window);
  //if (gd.isFullScreenSupported()) {
   Window.setVisible(true);
  //}
  createBufferStrategy(2);
  bstrategy = getBufferStrategy();
  requestFocus();
 }

 private void PaintWorld() {
  Menu m = new Menu();
  IButton bu = m.PaintMenu();
  Graphics g = bstrategy.getDrawGraphics();
  g.drawImage(sprites.getSprite(bu.returnImagePath()), 300, 400, this);
  bstrategy.show();
  /*Graphics g = bstrategy.getDrawGraphics();
  g.drawImage(sprites.getSprite(imagepath), 300, 400, this);
  g.drawString("SpaceMission v 0.00001", 5, 15);
  bstrategy.show();*/
 }

 public static void main(String[] args) {
  SpaceMission NewGame = new SpaceMission();
  NewGame.InitSpaceMission();
  while (true) {
   NewGame.PaintWorld();
   try {
    Thread.sleep(1000);
   } catch (Exception e) {
    System.out.println(e);
    System.exit(0);
   }
  }
 }
}

IButton.java:

package spacemission;

import java.io.File;

public class IButton {
 private int width = 300;
 private int height = 100;
 private String uppath;
 private String downpath;
 private boolean isdown;

 IButton(String buttonname) { 
  isdown = false;
  uppath = SpaceMission.imagespath + "buttons" + File.separator + "up_" + buttonname;
  downpath = SpaceMission.imagespath + "buttons" + File.separator + "down_" + buttonname;
 }

 IButton(String buttonname, int width, int height) {
  this(buttonname);
  this.width = width;
  this.height = height;
 }

 public int returnWidth() {
  return width;
 }

 public int returnHeight() {
  return height;
 }
 public boolean returnState() {
  return isdown;
 }

 public void SwitchState() {
  if (isdown) isdown = false;
  else isdown = true;
 }
 
 public String returnImagePath() {
  if (isdown) return downpath;
  else return uppath;
 }
}

Menu.java

package spacemission;

import java.awt.Canvas;
import java.awt.Point;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;

public class Menu extends Canvas implements MouseListener, MouseMotionListener {
 private IButton button1 = new IButton("exit.jpg");
 private int button1x = 30;
 private int button1y = 50;

 Menu() {
  addMouseListener(this);
  addMouseMotionListener(this);
 }

 public IButton PaintMenu() {
  return button1;
 }

 public void mouseExited(MouseEvent e) {}
 public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
 public void mouseReleased(MouseEvent e) {
  button1.SwitchState();
  System.out.println("saaead");
 }
 public void mousePressed(MouseEvent e) {
  Point p = new Point();
  System.out.println("saad");
  if ((p.x < button1.returnWidth()+button1x) && (p.y < button1.returnHeight()+button1y) && (p.x > button1x) && (p.y > button1y)) {
   button1.SwitchState();
  }
 }
 public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
 public void mouseMoved(MouseEvent e) {}
 public void mouseDragged(MouseEvent e) {}
}

Mam jeszcze plik Sprites.java, ale on jest sprawdzony wzdłuż i wszerz, zresztą nie tu leży problem. Generalnie chodzi mi o to, że próbuję narysować w okienku wyświetlanym w pliku głównym przycisk (IButton) obsługiwany myszą. Plik Menu odpowiada za przygotowanie do wyświetlenia i obsługę kilku takich przycisków. Jako że zna ona współrzędne każdego przycisku, odpowiadać ma również za mysz. W tym momencie udaje mi się wyświetlić 1 obrazek przycisku, ale nie reaguje on na myszkę (miałby być wyświetlony 2 obrazek i wypisane jakieś bzdury na wyjście ;)). Od razu mówię, że jestem bardzo początkujący w Javie, co zresztą pewnie widać. :)

0

Nie widzę byś podpiął do buttona MouseListenera i MouseMotionListenera.

0

Do buttona? Nie bardzo rozumiem, po co? Button zmienia u mnie tylko stan i w zależności od tego stanu wyświetla odpowiedni obrazek. A stan ten jest zmieniany w klasie Menu, po kliknięciu myszą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1