Witam!

Wczoraj zacząłem prace w Java więc jestem jeszcze pogubiony ale chciałbym poznać ten język i dlatego proszę Was o pomoc. Chce stworzyć program odtwarzający dźwięki z możliwością sterowania głośnością. Szukałem w Tutorialach i znalazłem klase Clip umożliwiającą odtwarzanie i w sumie dźwięk program już odtwarza. Poszukałem też sposobu na sterowanie jego głośnością ale tu pojawia się problem:

używałem tego tutoriala:
http://www.java2s.com/Code/Ja[...]lumeofaSampledAudioPlayer.htm

I starałem się zaimplementować go do swojego programu:

public void glosnosc()
{
  FloatControl VolumeControl = (FloatControl) clip
  .getControl(FloatControl.Type.VOLUME);
  double gain = 1; // number between 0 and 1 (loudest)
  float dB = (float) (Math.log(gain) / Math.log(10.0) * 20.0);
  VolumeControl.setValue(dB);
}

W wyniku tego, program nie wywala błędów jednak uruchomienie funkcji powoduje pojawienie się takich komunikatów:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: Unsupported control type: Volume
    at com.sun.media.sound.AbstractLine.getControl(AbstractLine.java:147)
    at audiometr.OknoGlowne.glosnosc(OknoGlowne.java:133)
    at audiometr.OknoGlowne.playsound(OknoGlowne.java:110)
    at audiometr.OknoGlowne.jButton1ActionPerformed(OknoGlowne.java:79)
    at audiometr.OknoGlowne.access$000(OknoGlowne.java:31)
    at audiometr.OknoGlowne$1.actionPerformed(OknoGlowne.java:54)
    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:236)
    at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6263)
    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3255)
    at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6028)
    at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041)
    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4574)
    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4238)
    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4168)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2085)
    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2475)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)

W momencie wyłączenia funkcji z programu dźwięk jest odtwarzany normalnie, po jej wlączeniu przestaje być odtwarzany. Funkcja odtwarzania dźwięku wygląda tak:

public void playsound()
{
    {
      AudioInputStream sound = null;
      try {
        File file = new File("C:/.../bla.wav");
        sound = AudioSystem.getAudioInputStream(file);
        DataLine.Info info = new DataLine.Info(Clip.class, sound.getFormat());
        clip = (Clip) AudioSystem.getLine(info);
        clip.open(sound);
        glosnosc(); // tu mamy funkcje głośności
        clip.start();
        } catch (LineUnavailableException ex) {
        Logger.getLogger(OknoGlowne.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (UnsupportedAudioFileException ex) {
        Logger.getLogger(OknoGlowne.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(OknoGlowne.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }  finally {
        try {
          sound.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(OknoGlowne.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
}

Uprzejmie proszę o pomoc ;)

Pozdrawiam!