Głośność ogólna

0

Jak odczytać poziom ogólnej głośności i jak nim sterować czyli nadać cicho lub w cale itp :)

0

Po wygooglowaniu linku do http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=1630 tam jest poszukałem
na google "delphi setmastervolume" i znalazłem stronę o poniższym adresie, na której jest kod i wszystkie
procedury działają, a przynajmniej pod XP i Delphi 7 sprawdziłem. Miłego regulowania głośności ;)

http://www.delphi-forum.de/to[...]b2d02b24b5be4bfcf3b47c150768c

function InitMixer: HMixer;
var
 Err: MMRESULT;
begin
 Err := mixerOpen(@Result, 0, 0, 0, 0);
 if Err <> MMSYSERR_NOERROR then
  Result := 0;
end;

function GetMasterVolumeControl(Mixer: hMixerObj;
                var Control: TMixerControl): MMResult;
var
 Line   : TMixerLine;
 Controls : TMixerLineControls;
begin
 ZeroMemory(@Line, SizeOf(Line));
 Line.cbStruct := SizeOf(Line);
 Line.dwComponentType := MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_SPEAKERS;
 Result := mixerGetLineInfo(Mixer,
               @Line,
               MIXER_GETLINEINFOF_COMPONENTTYPE);
 if Result = MMSYSERR_NOERROR then begin
  ZeroMemory(@Controls, SizeOf(Controls));
  Controls.cbStruct := SizeOf(Controls);
  Controls.dwLineID := Line.dwLineID;
  Controls.cControls := 1;
  Controls.dwControlType := MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME;
  Controls.cbmxctrl := SizeOf(Control);
  Controls.pamxctrl := @Control;
  Result := mixerGetLineControls(Mixer,
                  @Controls,
                  MIXER_GETLINECONTROLSF_ONEBYTYPE);
 end;
end;

function SetMasterVolume(Value: Cardinal) : boolean;
var
 MasterVolume  : TMixerControl;
 Details     : TMixerControlDetails;
 UnsignedDetails : TMixerControlDetailsUnsigned;
 Code      : MMResult;
 Mixer      : hMixerObj;
begin
 Mixer := InitMixer;
 Result := false;
 Code := GetMasterVolumeControl(Mixer, MasterVolume);
 if(Code = MMSYSERR_NOERROR)then begin
  with Details do begin
   cbStruct := SizeOf(Details);
   dwControlID := MasterVolume.dwControlID;
   cChannels := 1; // set all channels
   cMultipleItems := 0;
   cbDetails := SizeOf(UnsignedDetails);
   paDetails := @UnsignedDetails;
  end;
  UnsignedDetails.dwValue := Value;
  if(mixerSetControlDetails(Mixer,
               @Details,
               MIXER_SETCONTROLDETAILSF_VALUE) = MMSYSERR_NOERROR)then
   Result := true;
 end;
end;

function GetMasterVolume : Cardinal;
var
 MasterVolume  : TMixerControl;
 Details     : TMixerControlDetails;
 UnsignedDetails : TMixerControlDetailsUnsigned;
 Code      : MMResult;
 Mixer      : hMixerObj;
begin
 Mixer := InitMixer;
 Result := 0;
 Code := GetMasterVolumeControl(Mixer, MasterVolume);
 if(Code = MMSYSERR_NOERROR)then begin
  with Details do begin
   cbStruct := SizeOf(Details);
   dwControlID := MasterVolume.dwControlID;
   cChannels := 1; // set all channels
   cMultipleItems := 0;
   cbDetails := SizeOf(UnsignedDetails);
   paDetails := @UnsignedDetails;

  end;
  if(mixerGetControlDetails(Mixer,
               @Details,
               MIXER_GETCONTROLDETAILSF_VALUE) = MMSYSERR_NOERROR)then
   result := UnsignedDetails.dwValue;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0