Witam,
mam problem z wczytaniem obrazu w bmp (24 bit) - rozmiar 512 x 512 pikseli.

Co tu może być źle:


.data
  plansza:   .asciiz "plik.bmp"
  naglowek:  .space 54
  obrazek:   .space 786432 # 512x512 pikseli, 3 bajty na piksel

.text

  main:
  li  $v0, 13
  la  $a0, plansza
  li  $a1, 0
  li  $a2, 0
  syscall

  li  $v0, 10
  syscall

Bo załadowaniu mam: "Memory address out of bounds" - Plik z kodem jak również plik.bmp są w tym samym folderze.
Być może należy zastosować zupełnie inne podejście, jednak nie mam pojęcia jak inaczej pracować z obrazem (poza wczytaniem go do pamięci).

Ponadto nie udało mi się znaleźć nic o wartościach MODE - $a2, do czego to służy?
FLAGS - $a1 według strony - http://courses.missouristate.[...]ar/MARS/Help/SyscallHelp.html
0 - Read-Only
1 - Write-Only