Witam
Mam problem z napisaniem programu który miesza dwie bitmapy. Chodzi głównie o mieszanie addytywne oraz multiplikatywne. Mam także prośbę aby ktoś powiedział jak napisać poniższy fragment kodu za pomocą funkcji scanline.

int h=Image1->Picture->Bitmap->Height;
int w=Image1->Picture->Bitmap->Width;
Image2->Picture->Bitmap->Height=w;
Image2->Picture->Bitmap->Width=h;

for (j=0;(j<w); ++j)
   for (i=0;(i<h); ++i)
    Image2->Picture->Bitmap->Canvas->Pixels[h-1-i][j]=Image1->Picture->Bitmap->  
    Canvas->Pixels[j][i];

Image1->Picture->Bitmap->Height=w;
Image1->Picture->Bitmap->Width=h;
for (int i=0;i<w; ++i)
for (int j=0; j<h; ++j)
Image1->Picture->Bitmap->Canvas->Pixels[j][i]=Image2->Picture->Bitmap->
Canvas->Pixels[j][i];
Image1->Repaint();

Kod ten umożliwia obracanie bitmapy w prawo o 90 Stopni.

PS. Program ten jest do napisania w C++ builder.