Android Studio. Error: Please select Android SDK

0

Uru­cha­miam Andro­id Stu­dio, ot­wie­ram plik APK pole­ce­niem z me­nu File➪Pro­file or De­bug APK, two­rzę no­wy projekt. Nas­tę­p­nie kli­kam Run na pa­nelu przy­ci­s­ków i ot­wie­ra się okien­ko Edit Con­fi­gu­ra­tion z po­da­nym ko­mu­ni­ka­tem błę­du na dole: android-studio-1.png
android-studio.png
Gdzie mam wy­brać Andro­id SDK?
Po­p­rze­d­nio mia­łem za­in­stalo­wa­ne Android Studio bez SDK (został ręcznie usunięty), który doinstalowałem później, bodajże z nową wersją Android Studio. System: Linux.

0

AFAIK mozesz to zrobic w Gradle (a potem w IDE kliknac sync)

Generalnie polecam takie rzeczy po prostu googlowac :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1