Jestem początkujący czyli w sumie z deka nie kumaty dlatego pytam. Otóż mam takie zadanko o treści:

Wczytać do tablicy dwuwymiarowej znaki. Zakładamy, że każdy wiersz znaków ma nie więcej niż k elementów i jest nie więcej niż n wierszy (n,k - zadeklarować jako stałe w programie). Na podstawie tablicy znaków wyznaczyć tablice wag znaków, gdzie waga znaku na pozycji i,j w tablicy dwuwymiarowej wyraża się wzorem:
waga=max{d1,d2}*ord(znak),
d1-j,d2- odległość kolumny j od prawego krańca i-tego wiersza. W tablicy wag wyznaczyć znak o największej wadze w każdym wierszu.

Nie wiem dokładnie jak to zrobić i proszę o pomoc