Mam takie zadanie:

Kolejkę przechowującą liczby naturalne zaimplementowano w postaci tablicy:
kolejka = rekord
t : array[1..max] of integer;
p,k : integer;
end;
Napisać w Pascalu procedurę procedure concat( var k1,k2,k3 : kolejka )łączącą dwie kolejki.

Wykładowca narysował taki rysunek
user image

Kompletnie tego nie rozumiem...czemu te listy wyglądają jak cykliczne...? Dla mnie łączenie kolejek to przejście na koniec pierwszej i podpięcie jej końca do początku drugiej. A on ma zupełnie innego koncepta którego nie mogę pojąć...

Wykładowca napisał taki kod, tylko że nie zdążyłem go napisać do końca....

if k1.p<>nill then
   k3.p:=k1.p
else
   k3.p:=k2.p

if k2.p<>nill then
   k3.k:=k2.k
else
   k3.k:=k1.k

Coś jeszcze trzeba tu zrobić?