Witam proszę o pomoc mam dwa zapytania z pivotami, chciałbym aby wynik złączenia tych zapytań był taki że w pierwszej kolumnie mam numer filii, a później miesiąc w tym przypadku styczeń ale żeby pod styczniem mieć informację że sprzedaż i obrót na ten miesiąc wynoszą tyle a tyle. nie wiem czy mam to join czy union??? jeśli Ktoś mógłby może podać ogólną składnie takiego złączenia byłbym bardzo wdzięczny.

select
filia, styczeń

from(
select filia, styczeń
from(
select miesiąc,filia,sum(sprzedaż)sprzed, obrót
from dbo.przestawna
--where filia = 1
group by sprzedaż, filia, miesiąc, obrót
)wi

    pivot
    (sum(sprzed) for [miesiąc] in ([styczeń])
    ) as tabela_przestawna))

union all

select filia, styczeń
  from(
    select miesiąc,filia,sprzedaż, sum(obrót)obroty 
    from dbo.przestawna
    --where filia = 1
    group by sprzedaż, filia, miesiąc, obrót
    )w

    pivot
    (sum(obroty) for [miesiąc] in ([styczeń])
    ) as tabela_przestawna)