Problem: nie wyświetla wyniku

0

Oto zadanie:http://k42195.lo2.opole.pl/pascal?zad+zad228.
Oto mój program do zadania:

program zad228;
uses crt2;
var h1w,h1k,h2w,h2k:byte;
    wiersz,kolumna,skos,atak:string;
{zadanie ze strony internetowej http://k42195.lo2.opole.pl/}
begin
clrscr;
{wejscie}
writeln('Podaj wspolrzedne Hetmana I.');
read(h1w,h1k);
while (h1w>8) or (h1k>8)
do
begin
     writeln('Wspolrzedne musza miescic sie w przedziale <1,8>');
     read(h1w,h1k);
end;
writeln('Podaj wspolrzedne Hetmana II.');
read(h2w,h2k);
while (h2w>8) or (h2k>8)
do
begin
     writeln('Wspolrzedne musza miescic sie w przedziale <1,8>');
     read(h2w,h2k);
end;
if (h1w=h2w) and (h1k=h2k) then writeln('Hetman I i Hetman II nie moga znajdowac sie na tym samym polu szachownicy!');
{program}
if h1w=h2w then wiersz:='TAK' else wiersz:='NIE';
if h1k=h2k then kolumna:='TAK' else kolumna:='NIE';
if abs(h1w-h2w)=abs(h1k-h2k) then skos:='TAK' else skos:='NIE';
if (wiersz='TAK') or (kolumna='TAK') or (skos='TAK')
then atak:='TAK'
else atak:='NIE';
{wyjscie}
write('wiersz: '); writeln(wiersz);
write('kolumna: '); writeln(kolumna);
write('skos: '); writeln(skos);
write('atakuja sie: '); writeln(atak);

readln;
end.

Problem: Program podaje poprawne odpowiedzi, ale z wyświetlaniem tych odpowiedzi jest problem. Po wczytaniu danych [h1w,h1k,h2w,h2k] zamyka sie program, mimo, ze przed 'end.' jest 'readln'. Nie chcę pokazać wyniku.
NEED BACKUP :D

0

Dodaj jeszcze jedno readln przed end.

0
asdf napisał(a)

Dodaj jeszcze jedno readln przed end.

Dzięki, działa. to jest jakaś zasada, że nieraz trzeba dać 2 razy 'readln' czy przypadek/błąd?
P.S. Nie jestem jeszcze zaawansowanym programistą, co z resztą pewnie widać po programie :]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1