Poblem z funkcją (nie wyświetla wyniku)

0

No więc tak mam napisać programik wykonujący działania na macierzach 2x2 i 3x3 w języku C( w zależności co sobie wybierze użytkownik) niby nie ma nic trudnego a jednak... . W mojej konwencji program miał by wypełniać tablice(macierze) w osobnych funkcjach (ze względu na objętość kodu) i na podanych macierzach wykonywać działania, również zdefiniowane jako osobne funkcje. Tyle tytułem wstępu a problem jest następujący a mianowicie funkcja DODAJ nie (działa, działa ale nie wyświetla wartości) nie wiem sami ocenicie i pdpowiedzcie co jest nie tak :P.Poniżej kod (PÓKI CO JEST TYLKO DODWANIE 2x2(nie działające..) reszta kodu to szablon).

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int WTNR1(int x, int y) //wypełnianie pierwszej tablicy
{
	int A[x][y];
 	int i,j;

  //czytamy pierwszą tablice
  for(i=0;i<x;i++)
	{
   for(j=0;j<y;j++)
   {
	 printf("PODAJ ELEMENT MACIERZY A O INDEKSACH [%d][%d]",i,j);
   scanf("%d",&A[i][j]); //wczytanie pierwszej macierzy
   }
  }
 printf("ZAWARTOSC MACIERZY A:\n");
   for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   printf("%d",A[i][j]);
   printf("\n");
  }

	return A[x][y];
}
int WTNR2(int x, int y) //wypełnianie 2 tablicy
{
	int B[x][y];
 	int i,j;

  //czytamy druga tablice
  for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
	 {
   printf("PODAJ ELEMENT MACIERZY B O INDEKSACH [%d][%d]",i,j);
   scanf("%d",&B[i][j]); //wczytanie drugiej macierzy
   }
  }
  printf("ZAWARTOSC MACIERZY B:\n");
   for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   printf("%d",B[i][j]);
   printf("\n");
  }

  return B[x][y];
}
int DODAJ (int A, int B)
{
int x,y=2;
int W[x][y];
int i, j;
 for(i = 0; i <x; i++)
 {
  for(j = 0; j <y; j++)
  {
  W[i][j] = A + B;
  printf("%d",W[i][j]);
   printf("\n");
  }
 }
  //wyswietlamy wynik
for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   {
   printf("%d",W[i][j]);
   printf("\n");
   }
  }
return W[x][y];
}int main()
{
  int menu_pom, podmenu,x,y,i,j;    printf("MENU\n");
    printf("1-MACIERZE 2x2\n");
    printf("2-MACIERZE 3x3\n");
    printf("3-WYJSCIE\n");
    scanf("%d",&menu_pom);

    if(menu_pom == 1)
      {
      	x = 2;
      	y = 2;
        printf("1-DODAWANIE MACIERZY 2x2 (A+B)\n");
        printf("2-ODEJMOWANIE MACIERZY 2x2 (A-B)\n");
        printf("3-MNOZENIENIE MACIERZY 2x2 (A*B)\n");
        printf("4-ODWROTNOŚĆ MACIERZY 2x2 (A^-1)\n");
        printf("5-POWROT DO MENU GŁOWNEGO\n");
        scanf("%d",&podmenu);
        switch (podmenu)
        {
        	case 1:
        		{
						 printf("DODAWANIE MACIERZY 2x2 (A+B)\n");
    				  WTNR1 (x,y);
						  WTNR2 (x,y);
						  printf("MACIERZ WYNIKOWA=\n");
						  DODAJ;						}
					break;

					case 2:
						{

						}
					break;

					case 3:
						{

						}
					break;

					case 4:
						{

						}
					break;

					case 5:
						{

						}
					break;
					default :
					break;
				}

      }
    else if (menu_pom == 2)
      {
      	x == 3;
      	y == 3;
        printf("1-DODAWANIE MACIERZY 3x3 (A+B)\n");
        printf("2-ODEJMOWANIE MACIERZY 3x3 (A-B)\n");
        printf("3-MNOZENIENIE MACIERZY 3x3 (A*B)\n");
        printf("4-ODWROTNOSC MACIERZY 3x3 (A^-1)\n");
        printf("5-POWROT DO MENU GŁÓWNEGO\n");
        scanf("%d",&podmenu);
        switch (podmenu)
        {
        	case 1:
        		{

						}
					break;

					case 2:
						{

						}
					break;

					case 3:
						{

						}
					break;

					case 4:
						{

						}
					break;

					case 5:
						{

						}
					break;
					default :
					break;
				}
      }


    else if(menu_pom == 3)
      {
        printf ("KONIEC\n");
      }
    else
      {
        printf("ZLA OPCJA! WYBIERZ OPCJE Z MENU!");
      }
  return 0;
}
0

Spróbuj:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int WTNR1(int x, int y) //wypełnianie pierwszej tablicy
{
  int A[x][y];
   int i,j;

  //czytamy pierwszą tablice
  for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   {
   printf("PODAJ ELEMENT MACIERZY A O INDEKSACH [%d][%d]",i,j);
   scanf("%d",&A[i][j]); //wczytanie pierwszej macierzy
   }
  }
 printf("ZAWARTOSC MACIERZY A:\n");
   for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   printf("%d",A[i][j]);
   printf("\n");
  }

  return A[x][y];
}
int WTNR2(int x, int y) //wypełnianie 2 tablicy
{
  int B[x][y];
   int i,j;

  //czytamy druga tablice
  for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   {
   printf("PODAJ ELEMENT MACIERZY B O INDEKSACH [%d][%d]",i,j);
   scanf("%d",&B[i][j]); //wczytanie drugiej macierzy
   }
  }
  printf("ZAWARTOSC MACIERZY B:\n");
   for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   printf("%d",B[i][j]);
   printf("\n");
  }

  return B[x][y];
}
int DODAJ (int A, int B)
{
int x,y=2;
int W[x][y];
int i, j;
 for(i = 0; i <x; i++)
 {
  for(j = 0; j <y; j++)
  {
  W[i][j] = A + B;
  printf("%d",W[i][j]);
   printf("\n");
  }
 }
  //wyswietlamy wynik
for(i=0;i<x;i++)
  {
   for(j=0;j<y;j++)
   {
   printf("%d",W[i][j]);
   printf("\n");
   }
  }
return W[x][y];
}int main()
{
  int menu_pom, podmenu,x,y,i,j;    printf("MENU\n");
    printf("1-MACIERZE 2x2\n");
    printf("2-MACIERZE 3x3\n");
    printf("3-WYJSCIE\n");
    scanf("%d",&menu_pom);

    if(menu_pom == 1)
      {
        x = 2;
        y = 2;
        printf("1-DODAWANIE MACIERZY 2x2 (A+B)\n");
        printf("2-ODEJMOWANIE MACIERZY 2x2 (A-B)\n");
        printf("3-MNOZENIENIE MACIERZY 2x2 (A*B)\n");
        printf("4-ODWROTNOŚĆ MACIERZY 2x2 (A^-1)\n");
        printf("5-POWROT DO MENU GŁOWNEGO\n");
        scanf("%d",&podmenu);
        switch (podmenu)
        {
          case 1:
            {
             printf("DODAWANIE MACIERZY 2x2 (A+B)\n");
              WTNR1 (x,y);
              WTNR2 (x,y);
              printf("MACIERZ WYNIKOWA=\n");
              DODAJ(x,y);            }
          break;

          case 2:
            {

            }
          break;

          case 3:
            {

            }
          break;

          case 4:
            {

            }
          break;

          case 5:
            {

            }
          break;
          default :
          break;
        }

      }
    else if (menu_pom == 2)
      {
        x == 3;
        y == 3;
        printf("1-DODAWANIE MACIERZY 3x3 (A+B)\n");
        printf("2-ODEJMOWANIE MACIERZY 3x3 (A-B)\n");
        printf("3-MNOZENIENIE MACIERZY 3x3 (A*B)\n");
        printf("4-ODWROTNOSC MACIERZY 3x3 (A^-1)\n");
        printf("5-POWROT DO MENU GŁÓWNEGO\n");
        scanf("%d",&podmenu);
        switch (podmenu)
        {
          case 1:
            {

            }
          break;

          case 2:
            {

            }
          break;

          case 3:
            {

            }
          break;

          case 4:
            {

            }
          break;

          case 5:
            {

            }
          break;
          default :
          break;
        }
      }


    else if(menu_pom == 3)
      {
        printf ("KONIEC\n");
      }
    else
      {
        printf("ZLA OPCJA! WYBIERZ OPCJE Z MENU!");
      }
  return 0;
}
4
 1. tragiczne formatowanie kodu, jak sam nie umiesz ⟶ http://format.krzaq.cc
 2. łamiesz SRP. Funkcja odpowiedzialna za dodawanie nie powinna nic wyświetlać, tylko dodawać.
 3. Funkcja DODAJ jest zadeklarowana jako przyjmująca dwie liczby i zwracająca liczbę. Można to bronić, że liczba to macierz 1x1, ale to dość słabe.
 4. W kodzie pełno masz UB (użycie niezainicjalizowanych zmiennych, wychodzenie poza zakres tablicy)
 5. DODAJ; co ty tutaj robisz?
 6. Dlaczego masz dwie funkcje odpowiedzialne za wypełnianie macierzy? Jak będziesz miał wypełnić tysiąc to napiszesz tysiąc funkcji?
1

Wiesz, że w funkcji DODAJ dodajesz 2 zmienne, a nie tablice?

0

No oki to wytłumaczy ktoś jak to poprawić ? :)

1

Wróć do kursu.

Gdybym ja miał działać na macierzach w C to bym zaczął od zdefiniowania sobie struktury opisującej macierz dowolnego rozmiaru (wskaźnik na dane, wymiary).

1
typedef struct { size_t rows,cols; double *data; } Matrix;

Matrix MatrixAlloc(size_t rows,size_t cols)
 {
  Matrix ret={rows,cols,malloc(rows*cols*sizeof(double))};
  return ret;
 }

void MatrixFree(Matrix m) { free(m.data); }
double *MatrixAt(Matrix m,size_t y,size_t x) { return m.data+y*m.cols+x; }
double MatrixGet(Matrix m,size_t y,size_t x) { return *MatrixAt(m,y,x); }
void MatrixSet(Matrix m,size_t y,size_t x,double value) { *MatrixAt(m,y,x)=value; }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1