Przeszukiwnie memo

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-04 18:38
Fletsky
0
var
 i: integer;
  SearchOptions: TStringSearchOptions;
  Buffer, P: PChar;
  Size: Word;

begin
  SearchOptions := SearchOptions + [soDown];
 SearchOptions := SearchOptions - [soMatchCase];
 SearchOptions := SearchOptions - [soWholeWord];
 Size := Memo1.GetTextLen;
 Buffer := StrAlloc(Size + 1);
 try
  Memo1.GetTextBuf(Buffer, Size+1);
  P := SearchBuf(Buffer,Size,0,0,SearchEdit.Text,SearchOptions);
  If (P<>nil) then
  begin
   ListBox1.Items.Add('SearchBuf(Pointer) found match.');
   Memo1.SelStart := P - Buffer;
   Memo1.SelLength := Length(SearchEdit.Text);
  end;
  finally
  StrDispose(Buffer);

Wedle tego kodu, jak mi się wydaje w memo powinien byc zaznaczany tekst, z searchedita, natomiast, u mnie koncy się na notce, w listbox'ie że znaleziono, ten wyraz,i to wszystko, co tu jest nie tak?? :/

Pozostało 580 znaków

2006-08-05 07:39
0

Zamiast bawić się w takie obszene kody lepiej będzie po prostu użyć funkcji pos :-P
pos(s1, s2); - określa miejsce od którego w zmiennej s2 znajduje się ciąg znaków zmiennej s1 typu String.

i := pos(Edit1.text, Memo1.text);
ShowMessage('Znaleziono ciąw w TMemo na pozycji '+IntToStr(i));

Gdy ciąg nie występuje to pos zwraca wartość (chyba) -1, ale musisz to jeszcze sprawdzic

Pozostało 580 znaków

2006-08-05 09:32
0

Zwraca 0 przy breaku elementu.

na szybko:

var
 P:Integer;
begin
 P := Pos(Znajdz.Text, Memo.Lines.Text);
 if P > 0 then
 begin
  Memo1.SelStart := P;
  Memo1.SelLength := Length(Znajdz.Text);
 end;

Program to zbiór zer i jedynek ułożonych tak, żeby denerwować użytkownika.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0