Treeview i pokazywanie tylko odpowiednich ścieżek

0

Witam.

Mam sobie kodzik wyszukujący w danej ścieżce foldery i pliki o konkretnym rozszerzeniu i pokazującym to wszystko w TreeView:

procedure GetDirectories(Tree: TTreeView; Directory: string; Item: TTreeNode; IncludeFiles: Boolean; Ext: String; HideExt: Boolean);
var
 SearchRec: TSearchRec;
 Node: TTreeNode;
begin
 Tree.Items.BeginUpdate;
 if Directory[Length(Directory)] <> '\' then Directory := Directory + '\';
 if (FindFirst(Directory + '*.*', faDirectory, SearchRec) = 0) then
 begin
  repeat
   if (SearchRec.Attr and faDirectory = faDirectory) and (SearchRec.Name[1] <> '.') then
    begin
     if (SearchRec.Attr and faDirectory > 0) then
      Item := Tree.Items.AddChild(Item, SearchRec.Name);
      Node := Item.Parent;
      GetDirectories(Tree, Directory + SearchRec.Name, Item, IncludeFiles, Ext, HideExt);
      Item := Node;
    end
   else if IncludeFiles then
    if (Ext = '') or (Ext = '*') and (FindFirst(Directory + '*.' + Ext , faAnyFile, SearchRec) = 0) then
     begin
      if (SearchRec.Name[1] <> '.') then
        if HideExt = True then
        ExtractFileName(SearchRec.Name);
       Tree.Items.AddChild(Item, SearchRec.Name);
     end
    else
     begin
      if (ExtractFileExt(SearchRec.Name)= '.' + Ext) and (FindFirst(Directory + '*.' + Ext , faAnyFile, SearchRec) = 0) then
       begin
        repeat
        if HideExt = True then
         ExtractFileName(SearchRec.Name);
         Tree.Items.AddChild(Item, SearchRec.Name);
        until FindNext(SearchRec) <> 0;
         FindClose(SearchRec);
       end;
     end;

  until (FindNext(SearchRec) <> 0) ;
   FindClose(SearchRec);
 end;
  Tree.Items.EndUpdate;
end;

Może nie jest najlepszy, ale działa on m.in. tak, że jeżeli się poda rozszerzenie to jeżeli w folderze jest plik o tym rozszerzeniu i folder (niekoniecznie pusty) nie mający w sobie takiego pliku to folder niemający tego pliku niezostanie on wyświetlony. I jest OK.

Problem polega na tym, że jeżeli jest kilka folderów (folder w folderze) i w żadnym z nich nie ma takiego pliku to i tak zostają te foldery wyświetlone.

Jak zmodyfikować ten kod (a może ktoś ma pomysł na inny), by ścieżka, której nie ma plików o konkretnym rozszerzeniu nie wyświetlała się w TreeView.

0

Zna ktoś może odpowiedź na moje pytanie?

0

Metoda chyba najwolniejsza... Ale najłatwiejsza. Po wczytaniu całego drzewa sprawdzaj po kolei wszystkie elementy. Jeżeli jest to folder i nie ma podelementów - to go usuń.

0

Tak na szybko? Zamień procedurę na funkcję - typ zwracany Boolean. A potem dokonaj zmian coś na kształt:

function GetDirectories(...): Boolean;
var
 subresult : Boolean;
 ...
begin
 Result := False
 //... pętla szukania
  if folder then
  begin
   node := nowy node;
   subresult := GetDirectories(...);
   if not subresult then
    delete node
   else
    co_tam_robisz_z_nodem;
   Result := Result or subresult;
  end;

  if plik_pasuje_do_wzorca then
   Result := True;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1