TreeView

0

Jak odczytać co wybrał użytkownik

Janusz
Janusz 2
Janusz 3
Janusz 4
Mariusz
Mariusz 2
Mariusz 22
Maiusz 222
Mariusz 3
Maiusz 33
Mariusz 333
Maiusz 3333
Maiusz 4
Maiusz 5
Adam

  label10.Caption := 'Poziom  '+IntToStr ( TreeView1.Selected.Level );
  Label11.Caption := 'Index  '+IntToStr ( TreeView1.Selected.Index );
  label12.Caption := 'Pozycji w gałęzi  '+IntToStr ( TreeView1.Selected.Count);

z tych parametrów ciężko się domyśleć co jest wybrane

0
function TForm1.Sciezka: String;
var
 Node: TTreeNode;

begin

 if TreeView.Selected = nil then Exit;

 Node := TreeView.Selected;
 Result := Node.Text;

 if Node.Parent = nil then Exit;

 repeat
  Node := Node.Parent;
  Result := Node.Text + ' -> ' + Result;
 until Node.Parent = nil;

end;

Zwróci string w postaci:

Text_1_Itema -> Text_2_Itema -> Text_3_Itema -> Text_Zaznaczonego

Czyli całą ścieżkę do zaznaczonego Itema. Jeśli chcesz pobrać tylko text głównego itema to też zrób pętele i sprawdzaj: jesli Parent = nil to znaczy, że to jet główny Item.
Nie wiem, może da się jakoś łatwiej, ale wcześniej nie miałem okazji bliżej zapoznać się z TreeView, a to zrobiłem tak na szybko.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1