Hej
Mam pytania o TreeView

Dodaną mam obsługę Checbox

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
SetWindowLong(TreeView1.Handle, GWL_STYLE, GetWindowLong(TreeView1.Handle, GWL_STYLE) or TVS_CHECKBOXES);
SetWindowLong(TreeView2.Handle, GWL_STYLE, GetWindowLong(TreeView1.Handle, GWL_STYLE) or TVS_CHECKBOXES);
end;

Pytanie Pierwsze
Jak zrobić by po odhaczeniu folderu nadrzędnego automatycznie zaznaczały nam się foldery podrzędne

Pytanie drugie
Potrzebuje wczytywać pliki z dwóch folderów na dwa TreeView ale może można to zrobić w jednym dzieląc go na dwie kolumny i w nich umieścić dwa "drzewa"

Pytanie trzecie
Zewnętrzny CheckBox jak zaznaczony to:
odhaczając folder w jednym TreeView odhaczamy ten sam w drugim TreeView(na tej samej pozycji czy indeksie) lub drugiej kolumnie o ile ona jest możliwa