jak sortować w rekordach? (pascal)

0

chcialabym posortowac alfabetycznie nazwiska osob zapisanych w rekordzie.. ponizej kod źródłowy procedury pobieranie danych.. co zrobic zeby program w "lista osob" wypisywal posortowane juz nazwiska? (caly program opiera sie tylko na rekordach)

procedure uzupelnianie;
var z:char;
  i,k:integer;
begin
assign(osoby,'ewelina.txt');
    reset(osoby);
    seek(osoby,filesize(osoby));
    i:=filesize(osoby)+1;
    repeat
    writeln('Osoba ',i);
    writeln;
    with dane do
      begin
         write('Podaj imie: ');
         readln(imie);
         write('Podaj nazwisko: ');
         readln(nazwisko);
         write('Podaj ulice: ');
         readln(ulica);
         write('Podaj numer domu: ');
         readln(nr_domu);
         write('Podaj numer mieszkania: ');
         readln(nr_mieszk);
         write('Podaj miejscowosc: ');
         readln(miejsc);
         write('Podaj kod pocztowy: ');
         readln(kod);

      end;
      write(osoby,dane);
   writeln;
   i:=i+1;
   write('Czy chcesz zakonczyc dodawanie osob do ksiazki? (t/n)');
   readln(z);
   writeln('-----------------------------------------------------');
   until (z='t') or (z='T');
   close(osoby);
   clrscr;
end; 
0

Sortowanie bąbelkowe:

CONST
 Max = 100;

TYPE
 TRec = RECORD
  Name :STRING[20];
  Nick :STRING[20];
 END;

VAR
 Lista :ARRAY [1..Max] OF TRec;
 Temp :TRec;
 i, j :Word;

BEGIN
 FOR i := 1 TO Max-1 DO
 FOR j := i+1 TO Max DO
  BEGIN
  { jezeli chcesz zmienic kierunek to zmien na }
  { IF Lista[i].Name < Lista[j].Name THEN }
  { jezeli chcesz zmienic kryteria to zmien na }
  { IF Lista[i].Nick < Lista[j].Nick THEN }
  IF Lista[i].Name > Lista[j].Name THEN
    BEGIN
    Temp := Lista[j];
    Lista[j] := Lista[i];
    Lista[i] := Temp;
    END;
  END;
END;
0
Efciaaa napisał(a)
write('Podaj imie: ');
readln(imie);
write('Podaj nazwisko: ');
readln(nazwisko);

Proponuję zapisywać w ten sposób (czytelność + mniej linii }

write('Podaj imie: '); readln(imie);
write('Podaj nazwisko: '); readln(nazwisko);
0

tak, tylko ja mam caly program na rekordach :) zadnych list.. i zapisuje mi w pliku *txt.. wiec jak mam porownac osoby, ktore dopiero wpisuje do tych zapisanych wczesniej?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1