Analiza ankiety (pascal)

0

Witam wszystkich ma takie zadanie:

Wytwórnia fonograficzna organizuje ankietę w celu oceny powodzenia swoich produktów na rynku i zorganizowania parady przebojów. Osoby biorące udział w ankiecie mają być podzielone na cztery grupy w zależności od płci i wieku (np., osoby do 20 roku życia i powyżej). Każda osoba podaje pięć tytułów z listy przebojów. Przeboje na liście oznaczone są liczbami od 1 do P (załóżmy, że P =11).

 • określić strukturę danych reprezentującą jednego respondenta i zawierającą jego nazwisko, imię, płeć, wiek i pięć wybranych przebojów zgodnie z priorytetem.

 • opracować aplikację, która umożliwi przeprowadzenie analizy wyników badania ankietowego.

Dane: N – liczba osób biorących udział w badaniu ankietowym,

odpowiedzi kolejnych respondentów - wyniki ankiety.

Wyniki: Cztery oddzielne listy (dla każdej kategorii respondentów), którzy na pierwszym miejscu wymienili jeden z trzech najpopularniejszych przebojów.

Więc tak... zrobiłam program który wypisuje te cztery grupy , (rozróżnia płeć i wiek) i wypisuje 5 utworów które wybrała dana osoba. I teraz mam problem bo nie wiem w ogóle jak zrobić aby program zrobi analize tej ankiety i wyliczył które utwory są najpopularniejsze, męcze się z tym już od paru dni. Bardzo proszę was o pomoc.

oto mój kod


Program Osoby;

type
osoba=record
imie:string;
ostatnialitera:string[1]; 
plec:string;
wiek:integer; 
grupa:integer;  
wybor1,wybor2,wybor3,wybor4,wybor5:integer; 
utwor1,utwor2,utwor3,utwor4,utwor5:string;
end;

tab = array of osoba;

var
x:tab;
n,i,j,q,m,c1,c2,c3,c4,c5:integer;
biezacaGrupa:integer;
r,h,b1,b2,b3,b4,b5:string;

begin
writeln('Ile jest osob???'); readln(n);
SetLength(x,n);

for i:=1 to n do

begin
writeln;
writeln('Osoba nr ',i,': ');
write('Imie: '); readln(x[i].imie);
write('wiek: '); readln(x[i].wiek);

x[i].ostatnialitera := Copy(x[i].imie,Length(x[i].imie),1); 
  if ((x[i].ostatnialitera='a') or (x[i].ostatnialitera='A')) then
   x[i].plec:='kobieta'
     else
   x[i].plec:='mezczyzna';

  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=1;
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=2;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek<=20)) then
     x[i].grupa:=3;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek>20)) then
     x[i].grupa:=4;
 writeln;
 writeln('Podaj 5 najlepszych wedlug ciebie utworow (wedlug priorytetu)');
 writeln;
 writeln('1- Peja - cicha noc');
 writeln('2- Toto - hold the line');
 writeln('3- John Lenon - imagine'); 
 writeln('4- Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight');
 writeln('5- Tiesto - show me a way');
 writeln('6- O.S.T.R - Kochana Polsko');
 writeln('7- Murrray Head-One night in Bangkok');
 writeln('8- Tupac - California Love'); 
 writeln('9- Tupac - Geto gospel');
 writeln('10- ABBA - Knowing me knowing you');
 writeln('11- Metalica - Brothers in Army ');
 writeln;

 write('Wybor pierwszy: ');
 readln(x[i].wybor1);
 write('Wybor drugi: ');
 readln(x[i].wybor2);
 write('Wybor trzeci: ');
 readln(x[i].wybor3);
 write('Wybor czwarty: ');
 readln(x[i].wybor4);
 write('Wybor piaty: ');
 readln(x[i].wybor5);

if x[i].wybor1 = 1 then x[i].utwor1:='Peja - cicha noc';
if x[i].wybor1 = 2 then x[i].utwor1:='Toto - hold the line';
if x[i].wybor1 = 3 then x[i].utwor1:='John Lenon - imagine';
if x[i].wybor1 = 4 then x[i].utwor1:='Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight';
if x[i].wybor1 = 5 then x[i].utwor1:='Tiesto - show me a way';
if x[i].wybor1 = 6 then x[i].utwor1:='O.S.T.R - Kochana Polsko';
if x[i].wybor1 = 7 then x[i].utwor1:='Murrray Head-One night in Bangkok';
if x[i].wybor1 = 8 then x[i].utwor1:='Tupac - California Love';
if x[i].wybor1 = 9 then x[i].utwor1:='Tupac - Geto gospel';
if x[i].wybor1 = 10 then x[i].utwor1:='ABBA - Knowing me knowing you';
if x[i].wybor1 = 11 then x[i].utwor1:='Metalica - Brothers in Army';

if x[i].wybor2 = 1 then x[i].utwor2:='Peja - cicha noc';
if x[i].wybor2 = 2 then x[i].utwor2:='Toto - hold the line';
if x[i].wybor2 = 3 then x[i].utwor2:='John Lenon - imagine';
if x[i].wybor2 = 4 then x[i].utwor2:='Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight';
if x[i].wybor2 = 5 then x[i].utwor2:='Tiesto - show me a way';
if x[i].wybor2 = 6 then x[i].utwor2:='O.S.T.R - Kochana Polsko';
if x[i].wybor2 = 7 then x[i].utwor2:='Murrray Head-One night in Bangkok';
if x[i].wybor2 = 8 then x[i].utwor2:='Tupac - California Love';
if x[i].wybor2 = 9 then x[i].utwor2:='Tupac - Geto gospel';
if x[i].wybor2 = 10 then x[i].utwor2:='ABBA - Knowing me knowing you';
if x[i].wybor2 = 11 then x[i].utwor2:='Metalica - Brothers in Army';

if x[i].wybor3 = 1 then x[i].utwor3:='Peja - cicha noc';
if x[i].wybor3 = 2 then x[i].utwor3:='Toto - hold the line';
if x[i].wybor3 = 3 then x[i].utwor3:='John Lenon - imagine';
if x[i].wybor3 = 4 then x[i].utwor3:='Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight';
if x[i].wybor3 = 5 then x[i].utwor3:='Tiesto - show me a way';
if x[i].wybor3 = 6 then x[i].utwor3:='O.S.T.R - Kochana Polsko';
if x[i].wybor3 = 7 then x[i].utwor3:='Murrray Head-One night in Bangkok';
if x[i].wybor3 = 8 then x[i].utwor3:='Tupac - California Love';
if x[i].wybor3 = 9 then x[i].utwor3:='Tupac - Geto gospel';
if x[i].wybor3 = 10 then x[i].utwor3:='ABBA - Knowing me knowing you';
if x[i].wybor3 = 11 then x[i].utwor3:='Metalica - Brothers in Army';

if x[i].wybor4 = 1 then x[i].utwor4:='Peja - cicha noc';
if x[i].wybor4 = 2 then x[i].utwor4:='Toto - hold the line';
if x[i].wybor4 = 3 then x[i].utwor4:='John Lenon - imagine';
if x[i].wybor4 = 4 then x[i].utwor4:='Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight';
if x[i].wybor4 = 5 then x[i].utwor4:='Tiesto - show me a way';
if x[i].wybor4 = 6 then x[i].utwor4:='O.S.T.R - Kochana Polsko';
if x[i].wybor4 = 7 then x[i].utwor4:='Murrray Head-One night in Bangkok';
if x[i].wybor4 = 8 then x[i].utwor4:='Tupac - California Love';
if x[i].wybor4 = 9 then x[i].utwor4:='Tupac - Geto gospel';
if x[i].wybor4 = 10 then x[i].utwor4:='ABBA - Knowing me knowing you';
if x[i].wybor4 = 11 then x[i].utwor4:='Metalica - Brothers in Army';

if x[i].wybor5 = 1 then x[i].utwor5:='Peja - cicha noc';
if x[i].wybor5 = 2 then x[i].utwor5:='Toto - hold the line';
if x[i].wybor5 = 3 then x[i].utwor5:='John Lenon - imagine';
if x[i].wybor5 = 4 then x[i].utwor5:='Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight';
if x[i].wybor5 = 5 then x[i].utwor5:='Tiesto - show me a way';
if x[i].wybor5 = 6 then x[i].utwor5:='O.S.T.R - Kochana Polsko';
if x[i].wybor5 = 7 then x[i].utwor5:='Murrray Head-One night in Bangkok';
if x[i].wybor5 = 8 then x[i].utwor5:='Tupac - California Love';
if x[i].wybor5 = 9 then x[i].utwor5:='Tupac - Geto gospel';
if x[i].wybor5 = 10 then x[i].utwor5:='ABBA - Knowing me knowing you';
if x[i].wybor5 = 11 then x[i].utwor5:='Metalica - Brothers in Army';

writeln;
writeln('Twoj wybor: ');

writeln('Utwor Pierwszy: ',x[i].utwor1);  
writeln('Utwor Drugi: ',x[i].utwor2);
writeln('Utwor trzec: ',x[i].utwor3);
writeln('Utwor czwarty: ',x[i].utwor4);
writeln('Utwor piaty: ',x[i].utwor5); 
end;

{sortownie babelkowe}
 for i:=2 to n do begin
  for j:=n downto i do begin
    if x[j-1].grupa > x[j].grupa then begin

   h:=x[j-1].imie; 
   x[j-1].imie:=x[j].imie; 
   x[j].imie:=h; 

   m:=x[j-1].wiek;
   x[j-1].wiek:=x[j].wiek;
   x[j].wiek:=m;  

   r:=x[j-1].plec; 
   x[j-1].plec:=x[j].plec; 
   x[j].plec:=r; 

   c1:=x[j-1].wybor1;
   x[j-1].wybor1:=x[j].wybor1;
   x[j].wybor1:=c1;

   c2:=x[j-1].wybor2;
   x[j-1].wybor2:=x[j].wybor2;
   x[j].wybor2:=c2;

   c3:=x[j-1].wybor3;
   x[j-1].wybor3:=x[j].wybor3;
   x[j].wybor3:=c3;

   c4:=x[j-1].wybor4;
   x[j-1].wybor4:=x[j].wybor4;
   x[j].wybor4:=c4;

   c5:=x[j-1].wybor5;
   x[j-1].wybor5:=x[j].wybor5;
   x[j].wybor5:=c5;

   b1:=x[j-1].utwor1;
   x[j-1].utwor1:=x[j].utwor1;
   x[j].utwor1:=b1;

   b2:=x[j-1].utwor2;
   x[j-1].utwor2:=x[j].utwor2;
   x[j].utwor2:=b2;

   b3:=x[j-1].utwor3;
   x[j-1].utwor3:=x[j].utwor3;
   x[j].utwor3:=b3;

   b4:=x[j-1].utwor4;
   x[j-1].utwor4:=x[j].utwor4;
   x[j].utwor4:=b4;

   b5:=x[j-1].utwor5;
   x[j-1].utwor5:=x[j].utwor5;
   x[j].utwor5:=b5;

   q := x[j-1].grupa;
   x[j-1].grupa := x[j].grupa;
   x[j].grupa := q;
           end;
                    end;
writeln;

end;
{koniec sortowania}

 writeln('Grupa ',x[1].grupa);
 writeln;
 biezacaGrupa := x[1].grupa;

 for i := 1 to High(x)+1 do
 begin

  if biezacaGrupa <> x[i].grupa then
   begin
    biezacaGrupa := x[i].grupa;
    writeln;
    writeln('Grupa ',x[i].grupa);
    writeln;
   end;
   writeln('Osoba : ');
   writeln('imie: ',x[i].imie);
   writeln('wiek: ',x[i].wiek);
   writeln('plec: ',x[i].plec);
   writeln('Utwor Pierwszy: ',x[i].utwor1);  
   writeln('Utwor Drugi: ',x[i].utwor2);
   writeln('Utwor trzec: ',x[i].utwor3);
   writeln('Utwor czwarty: ',x[i].utwor4);
   writeln('Utwor piaty: ',x[i].utwor5); 
   writeln;
 end;

 end.
0

Bardzo proszę o pomoc naprawdę nie wiem co dalej z tym zadaniem...

0

Ola21, niestety program nie działa dobrze, chociaż się kompiluje.

Najpoważniejszy błąd popełniłaś tutaj:

writeln('Ile jest osob???');
readln(n);
SetLength(x,n);
for i:=1 to n do

Tablice dynamiczne są indeksowane od zera, więc pętla musi przebiegać od 0 do n-1
Prawdopodobnie będziesz także musiała zmienić indeksy pętli w sortowaniu bąbelkowym. Nie analizowałem algorytmu sortującego, bo jak widzę w kodzie dziesiątki zmiennych nazwanych jedną literą, to mi się odechciewa (zresztą ja i tak nie lubię analizować czyichś kodów).

Jeszcze odniosę się do faktu, ze w kodzie powtarzasz nazwę każdego utworu aż 6 razy... a przecież nożna tak:

const
 Utwory: array[1..11] of string =
  ('Peja - cicha noc',
  'Toto - hold the line',
  'John Lenon - imagine',
  'Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight',
  'Tiesto - show me a way',
  'O.S.T.R - Kochana Polsko',
  'Murrray Head - One night in Bangkok',
  'Tupac - California Love',
  'Tupac - Geto gospel',
  'ABBA - Knowing me knowing you',
  'Metalica - Brothers in Army');
{ ... }
writeln('Podaj 5 najlepszych wedlug ciebie utworow (wedlug priorytetu)');
for i:= 1 to 11 do writeln(i, ' - ', Utwory[i]);
{ ... }
x[i].utwor1:= Utwory[x[i].wybor1];
x[i].utwor2:= Utwory[x[i].wybor2];
x[i].utwor3:= Utwory[x[i].wybor3];
x[i].utwor4:= Utwory[x[i].wybor4];
x[i].utwor5:= Utwory[x[i].wybor5];

Zamiast 55 linijek z warunkiem if zostało tylko 5, a i te można skrócić do jednej linijki, gdyby zastosować tablicę

To na razie tyle, dalej próbuj sama i ew. pytaj

0

ok to wszędzie będzie n-1 to czaje no i rzeczywiscie można skrócić kod ale ja się pytam jak to zrobić żeby mi zrobiło tą analize... napisało który utwór jest najbardziej popularny...

0

Proszę tu jest skrócony kod oraz oblicza on ilosc głosów utworu oraz pisze 3 utwory które mają najwięcej głosów. Ale jak zrobić jezeli kilka utworów ma największą liczbe głosów(taką samą)??? (chce aby program napisał : 1 miejsce {lista utworów które mają największą taką samą ilość głosów } 2 miejsce {lista utworów które mają na 2 miejscu największą taką samą ilość głosów} 3 miejsce {lista utworów które mają na 3 miejscu największą taką samą ilość głosów } )

proszę o pomoc oto kodzik:


program osopy;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 TPopular = record
  Glosy : Integer;
  Index : Integer;
 end;

 type
 TPerson = record
  Imie, Plec   : String;
  OstatniaLitera : Char;
  Wiek, Grupa  : Integer;

  Wybory     : array [1..5] of Integer;
  Utwory     : array [1..5] of String;
 end;

var
 Osoby : array of TPerson;
 IloscOsob, I, J, K,f,g,h,KA,q,w,t,AktualnaGrupa :Integer;
  Max : array [1..3] of TPopular;
   IloscGlosow : array [1..11] of Integer;

 Tytuly : array [1..11] of String =
 (
  ('Peja - Cicha Noc'),
  ('Toto - Hold The Line'),
  ('John Lenon - Imagine'),
  ('Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight'),
  ('Tiesto - Show Me A Way'),
  ('O.S.T.R - Kochana Polsko'),
  ('Murrray Head - One Night in Bangkok'),
  ('Tupac - California Love'),
  ('Tupac - Geto gospel'),
  ('ABBA - Knowing Me Knowing You'),
  ('Metalica - Brothers in Army ')
 );

procedure ReplaceStrings(var S1, S2: String);
var Temp: String;
begin
 Temp := S1;
 S1 := S2;
 S2 := Temp;
end;

procedure ReplaceIntegers(var I1, I2: Integer);
var Temp: Integer;
begin
 Temp := I1;
 I1 := I2;
 I2 := Temp;
end;

begin
 Writeln('Ile jest osob???');
 Readln(IloscOsob);

 SetLength(Osoby, IloscOsob);

 for I := 0 to IloscOsob-1 do
  begin
   Writeln;
   Writeln('Osoba nr ', I+1, ': ');

   Write('Imie: ');
   Readln(Osoby[I].Imie);

   Write('Wiek: ');
   Readln(Osoby[I].Wiek);

   Osoby[I].OstatniaLitera := Osoby[I].Imie[ Length(Osoby[I].Imie) ];

   if LowerCase(Osoby[I].OstatniaLitera) = 'a' then
     Osoby[I].Plec := 'Kobieta'
   else
     Osoby[I].Plec := 'Mezczyzna';

   if Osoby[I].Plec = 'Kobieta' then
    begin
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then
       Osoby[I].Grupa := 0
     else
       Osoby[I].Grupa := 1;
    end
   else
    begin
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then
       Osoby[I].Grupa := 2
     else
       Osoby[I].Grupa := 3;
    end;

   writeln;
   writeln('Podaj 5 najlepszych wedlug ciebie utworow (wedlug priorytetu)', #13);

   for K := Low(Tytuly) to High(Tytuly) do
    Writeln(K, ' -- ', Tytuly[K]);

   for K := 1 to 5 do
    begin
     Write('Wybor ', K, ': ');
     Readln(Osoby[I].Wybory[K]);
    end;

   for K := 1 to 5 do
    Osoby[I].utwory[K] := Tytuly[Osoby[I].Wybory[K]];

   Writeln;
   Writeln('Twoj wybor: ');
   Writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].Utwory[1]);
   Writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].Utwory[2]);
   Writeln('Utwor trzeci: ',  Osoby[I].Utwory[3]);
   Writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].Utwory[4]);
   Writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].Utwory[5]);
  end;

{sortownie babelkowe}
 for I := 1 to IloscOsob-1 do
  begin
   for J := IloscOsob downto I do
    begin

     if Osoby[J - 1].Grupa > Osoby[J].grupa then
      begin
       ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Imie, Osoby[J].Imie);
       ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Plec, Osoby[J].Plec);

       ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Wiek, Osoby[J].Wiek);
       ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Grupa, Osoby[j].Grupa);

       for K := 1 to 5 do
        ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Wybory[K], Osoby[J].Wybory[K]);

       for K := 1 to 5 do
        ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Utwory[K], Osoby[J].Utwory[K]);
      end;

    end;
   Writeln;
  end;
{koniec sortowania}
 writeln;
Writeln('Grupa ', Osoby[0].Grupa+1);
writeln('-------------------------------------------------');

 AktualnaGrupa := Osoby[0].Grupa;

 for I := 0 to High(Osoby) do
  begin

   if AktualnaGrupa <> Osoby[i].Grupa then
    begin
     AktualnaGrupa := Osoby[i].Grupa;
     writeln('---------------------------------------');
     writeln;
     Writeln('Grupa ', Osoby[i].Grupa+1);
     writeln('---------------------------------------');
     Writeln;
    end;
   Writeln('Osoba : ');
   Writeln('Imie: ',      Osoby[I].Imie);
   Writeln('Wiek: ',      Osoby[I].Wiek);
   writeln('Plec: ',      Osoby[I].Plec);

   writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].utwory[1]);
   writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].utwory[2]);
   writeln('Utwor trzec: ',  Osoby[I].utwory[3]);
   writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].utwory[4]);
   writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].utwory[5]);
   writeln;

  end;

  begin
 for f := Low(Osoby) to High(Osoby) do
  for g := 1 to 5 do
   begin
    K := Osoby[f].Wybory[g];
    IloscGlosow[K] := IloscGlosow[K] + 1;
   end;

  for t:=1 to 11 do
 writeln(Tytuly[t],' Ilosc glosow: ',IloscGlosow[t]);
 writeln

end;

begin

 for q := 1 to 3 do
  begin
   for w := 1 to 11 do
    if IloscGlosow[w] > Max[q].Glosy then
     begin
      Max[q].Glosy := IloscGlosow[w];
      IloscGlosow[w] := 0;
     end;
  end;

 for I := 1 to 3 do
  Writeln(I, ' miejsce:  ',tytuly[I],' Liczba Glosow: ',Tytuly[Max[I].Index], ' ', Max[I].Glosy);

end;

{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
readln;
end.
0

Z tablicy, w której masz informację o ilości głosów na dany utwór, wyznaczasz 3 największe liczby.
Czyli:

Utwór 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Głosy 5 2 1 0 0 3 6 4 2 3 5

Max[0] = 6 (1)
Max[1] = 5 (2)
Max[2] = 4 (1)

Szukając Max[0], szukasz Max z tych głosów. Gdy to będzie Max[1], szukasz Max < Max[0] itd.
A potem już z górki pętelka z if-em lub case-m.

0

Acha jeszcze i jak zrobić aby wyswietlały mi się tytuł trzech najbardziej popularnych?????(w kodzie który wkleiłam wyżej nie pokazują mi się)

Proszę o pomoc jak zrobić aby wyswietliło mi tytuły 3 najpopularniejszych piosenek bo jak ja robie to albo wyswietla wszystkie takie same albo się nie kompiluje:(

0

Dobrze juz zrobiłam al dzięki wam. Ale mam jeszcze jeden mały bład więc prosszę o pmoc. Jezeli Zrobię dane np: dla 4 osób w ten sposób:
osoba1) utwory: 1,2,3,4,5
osoba2) utwory: 4,5,6,7,8
osoba3) utwory 5,8,9,11,10
osoba4) utwory 5,4,8,1,10

to wtedy program wypisuje trzy najpopularniejsze utwory w ten sposób:

1 utwór .... głosy:4
2 utwór .... głosy:3
3 utwór .... głosy:2

a przeciez dwa utwory mają 3 glosy więc powinien napisac:

1 utwór .... głosy:4
2 utwór .... głosy:3
3 utwór .... głosy:3

Gdzie tu jest błąd co jest nie tak proszę pomocy

kod:


program jakis;

{$APPTYPE CONSOLE} 

uses
 SysUtils;

type
 Popularnosc = record
  Glosy : Integer;
  Index : Integer;
 end; 

 type 
 Osobowosc = record 
  Imie,nazwisko, Plec: String;
  OstatniaLitera : Char; 
  Wiek, Grupa  : Integer; 

  Wybory     : array [1..5] of Integer; 
  Utwory     : array [1..5] of String; 
 end; 

var 
 Osoby : array of Osobowosc;
 IloscOsob, I, J, K,f,g,h,KA,q,w,t,AktualnaGrupa,U :Integer; 
  Max : array [1..3] of Popularnosc; 
   IloscGlosow : array [1..20] of Integer;

 Tytuly : array [1..20] of String =
 (
  ('Peja - Cicha Noc'),
  ('Toto - Hold The Line'),
  ('John Lenon - Imagine'),
  ('Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight'),
  ('Tiesto - Show Me A Way'),
  ('O.S.T.R - Kochana Polsko'),
  ('Murrray Head - One Night in Bangkok'),
  ('Tupac - California Love'),
  ('Tupac - Geto gospel'),
  ('ABBA - Knowing Me Knowing You'),
  ('Bob Marley - Buffalo soliders '),
  ('Metalica - Brothers in Army '),
  ('Karamba - Jedziemy po ziolo '),
  ('Lzy - Wiem ze jestes tam '),
  ('Mieczyslaw Fogg - Ta ostatnia Niedziela '),
  ('Boys - Jestes szalona '),
  ('Doda - Szansa '),
  ('Oddzial zamkniety - Gandzia '),
  ('Eminem - you dont now '),
  ('Ryszard Rynkowski - Szczesliwej Drogi Juz Czas ')

 );

procedure Przypisanie(var S1, S2: String);
var Temp: String;
begin
 Temp := S1;
 S1 := S2;
 S2 := Temp;
end; 

procedure Przypisanie2(var I1, I2: Integer);
var Temp: Integer;
begin
 Temp := I1;
 I1 := I2;
 I2 := Temp;
end;

begin
 Writeln('Ile jest osob???');
 Readln(IloscOsob);

 SetLength(Osoby, IloscOsob);

 for I := 0 to IloscOsob-1 do
  begin
   Writeln;
   Writeln('Osoba nr ', I+1, ': ');

    Write('Nazwisko: ');
   Readln(Osoby[I].nazwisko);

   Write('Imie: ');
   Readln(Osoby[I].Imie);

   Write('Wiek: ');
   Readln(Osoby[I].Wiek);

   Osoby[I].OstatniaLitera := Osoby[I].Imie[ Length(Osoby[I].Imie) ];

   if LowerCase(Osoby[I].OstatniaLitera) = 'a' then
     Osoby[I].Plec := 'Kobieta'
   else
     Osoby[I].Plec := 'Mezczyzna';

   if Osoby[I].Plec = 'Kobieta' then
    begin
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then
       Osoby[I].Grupa := 0
     else
       Osoby[I].Grupa := 1;
    end
   else
    begin
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then
       Osoby[I].Grupa := 2
     else
       Osoby[I].Grupa := 3;
    end;

   writeln;
   writeln('Podaj 5 najlepszych wedlug ciebie utworow (wedlug priorytetu)', #13);

   for K := 1 to 20 do
    Writeln(K, ' -- ', Tytuly[K]);

   for K := 1 to 5 do 
    begin 
     Write('Wybor ', K, ': '); 
     Readln(Osoby[I].Wybory[K]); 
    end; 

   for K := 1 to 5 do 
    Osoby[I].utwory[K] := Tytuly[Osoby[I].Wybory[K]]; 

   Writeln; 
   Writeln('Twoj wybor: '); 
   Writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].Utwory[1]);
   Writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].Utwory[2]); 
   Writeln('Utwor trzeci: ',  Osoby[I].Utwory[3]); 
   Writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].Utwory[4]); 
   Writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].Utwory[5]); 
  end; 

{sortownie babelkowe} 
 for I := 1 to IloscOsob-1 do 
  begin 
   for J := IloscOsob downto I do 
    begin 

     if Osoby[J - 1].Grupa > Osoby[J].grupa then 
      begin 

        przypisanie(Osoby[J - 1].nazwisko, Osoby[J].nazwisko);
        przypisanie(Osoby[J - 1].Imie, Osoby[J].Imie);
        przypisanie(Osoby[J - 1].Plec, Osoby[J].Plec);

       przypisanie2(Osoby[J - 1].Wiek, Osoby[J].Wiek);
       przypisanie2(Osoby[J - 1].Grupa, Osoby[j].Grupa);

       for K := 1 to 5 do 
        przypisanie2(Osoby[J - 1].Wybory[K], Osoby[J].Wybory[K]);

       for K := 1 to 5 do 
        przypisanie(Osoby[J - 1].Utwory[K], Osoby[J].Utwory[K]);
      end; 

    end; 
   Writeln; 
  end; 
{koniec sortowania} 
 writeln; 
Writeln('Grupa ', Osoby[0].Grupa+1); 
writeln('-------------------------------------------------'); 

 AktualnaGrupa := Osoby[0].Grupa; 

 for I := 0 to IloscOsob-1 do
  begin 

   if AktualnaGrupa <> Osoby[i].Grupa then 
    begin 
     AktualnaGrupa := Osoby[i].Grupa; 
     writeln('---------------------------------------'); 
     writeln; 
     Writeln('Grupa ', Osoby[i].Grupa+1);
     writeln('---------------------------------------'); 
     Writeln; 
    end; 
   Writeln('Osoba : ');
   Writeln('Nazwisko: ',    Osoby[I].Nazwisko);
   Writeln('Imie: ',      Osoby[I].Imie);
   Writeln('Wiek: ',      Osoby[I].Wiek);
   writeln('Plec: ',      Osoby[I].Plec); 

   writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].utwory[1]); 
   writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].utwory[2]); 
   writeln('Utwor trzec: ',  Osoby[I].utwory[3]);
   writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].utwory[4]); 
   writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].utwory[5]);
   writeln;

  end;

  begin
 for f := 0 to IloscOsob-1 do
  for g := 1 to 5 do
   begin
    K := Osoby[f].Wybory[g];
    IloscGlosow[K] := IloscGlosow[K] + 1;
   end;

 writeln('..............................................');
 writeln('Utwory i ich liczba glosow:');
 writeln('..............................................');
 writeln;
  for t:=1 to 20 do
     writeln(Tytuly[t],' Ilosc glosow: ',IloscGlosow[t]);
     writeln

end;

 for Q := 1 to 3 do
  begin
   for W := 1 to 20 do
    if IloscGlosow[w] > Max[q].Glosy then
     begin
      Max[q].Glosy := IloscGlosow[W];
      Max[q].Index := W;
      IloscGlosow[w] := 0;
     end;
  end;

  writeln;
  writeln('..............................................');
  writeln('Trzy najpopularniejsze Utwory:');
  writeln('..............................................');
  writeln;

  for I := 1 to 3 do
  Writeln(I, ' Utwor: ',Tytuly[Max[I].Index], ' Liczba Glosow: ', Max[I].Glosy);

  writeln;
  writeln('.................................................................................');
  writeln('Osoby ktore na pierwszym miejscu podaly jeden z trzech najpopularniejszych utworow: ');
  writeln('.................................................................................');
  writeln;

    for i:= 0 to IloscOsob-1 do

     if ((Osoby[i].Utwory[1] = Tytuly[Max[1].Index])
     or (Osoby[i].Utwory[1] = Tytuly[Max[2].Index])
     or (Osoby[i].Utwory[1] = Tytuly[Max[3].Index]))
     then
  begin
  Writeln('Grupa ', Osoby[i].Grupa+1);
  writeln('Nazwisko: ',osoby[i].Nazwisko);
  writeln('Imie: ',osoby[i].imie);
  writeln('Wiek: ',osoby[i].wiek);
  writeln('Plec: ',osoby[i].plec);
  writeln('Utwor: ',osoby[i].Utwory[1]);
  writeln;
   end;

  Readln;
end.
0

Tutaj jest błąd:

  for I := 1 to 3 do
  Writeln(I, ' Utwor: ',Tytuly[Max[I].Index], ' Liczba Glosow: ', Max[I].Glosy);
 • dwie pętle i, j
 • warunek dla Max.Glosy, IloscGlosow
 • odpowiedź z Tytuly, Max.Glosy
  Twoja tablica Max powinna mieć inną nazwę. Wiele zmiennych typu Integer nie jest wcale potrzebnych.
  Ciekawy artykuł: Formatowanie kodu w Delphi
0

czyli ma być tak????

for i :=1 to 3 do
  for j:=1 to 3 do
       if Max.Glosy= IloscGlosow  then
Writeln(I, ' Utwor: ',Tytuly[Max[I].Index], ' Liczba Glosow: ', Max[I].Glosy);

sory jeżeli nie ale no naprawde nie wiem...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0