jak do komponenty tcharfx dodać (zmienić) moje dane