Odczyt avi z pliku dll

0

Dobrzy ludzie pomóżcie!
Wiem że temat był poruszany na formu ale NIE MA ta konkretnej odpowiedzi.
Dlatego uśmiecham się do Was aby ktoś się wyśilił i wzbogacił moją wiedzę konkretną odpowiedzią.
Z góry WIELKIE DZIĘKI

Poniżej jest przykład jak to zrobić z bitmapą, jak to przerobić aby można było odczytać avi?

unit MainFrm;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;

type
TMainForm = class(TForm)
procedure FormPaint(Sender: TObject);
end;

var
MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject);
var
DLLHandle : THandle;
Bitmap : TBitmap;
begin
DLLHandle := LoadLibrary('ResDLL.dll'); // │adujemy bibliotekę
Bitmap := TBitmap.Create; // tworzymy bitmapę
try
Bitmap.Handle := LoadBitmap(DLLHandle, 'logo'); // za│adowanie bitmapy
Canvas.Draw(0, 0, Bitmap); // rysowanie załadowanej bitmapy
finally
FreeLibrary(DLLHandle); // zwolnienie zasobów
Bitmap.Free;
end;
end;

end.

0

A kombinowałes z TResourceStream i ładowaniem do odtwarzacza ze strumienia?

0

Dobry człowieku, a mógłbyć mi to przełożyć na Polski.
Jakiś przykładzik, może jes gdzieś jakieś źródełko w kórym byłoby to użyte.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0