Avi z dll

0

Mam dll z kilkoma zasobami z otworzeniem bitmapy czy tekstu nie mam problemu. Problemem natomiast jest plik avi. Jak mam otworzyć plik avi na komponencie TAnimate z pliku dll. Prawdopodobnie będzie coś z THandle.

Z góry dzięki!

0

To jes niewykonalne!

0

Ej ... Jak to jest nie wykonalne ?!
Przecież jest TAnimate.LoadFromResource (czy jakoś tak) i trzeba tylko podać Instance i nazwe i odczyta z lokalnego uchwytu :) Wpierw należy jednak podać {$R ...} żeby dołączył tą dll do programu :)

0

Może nie zbyt jasno to opisałem. Oto przykładowy program odczytujący bitmapę:

unit MainFrm;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;

type
TMainForm = class(TForm)
procedure FormPaint(Sender: TObject);
end;

var
MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject);
var
DLLHandle : THandle;
Bitmap : TBitmap;
begin
DLLHandle := LoadLibrary('ResDLL.dll'); // │adujemy bibliotekę
Bitmap := TBitmap.Create; // tworzymy bitmapę
try
Bitmap.Handle := LoadBitmap(DLLHandle, 'logo'); // za│adowanie bitmapy
Canvas.Draw(0, 0, Bitmap); // rysowanie załadowanej bitmapy
finally
FreeLibrary(DLLHandle); // zwolnienie zasobów
Bitmap.Free;
end;
end;

end.

Co mam zmienić aby odczytać avi?

0

<font color="green">i trzeba tylko podać Instance i nazwe i odczyta z lokalnego uchwytu :)</span>

Oco chodzi z tym instance i uchwytem? Czy ma się to jakoś do powyższego przykładu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0