HINT - ListView

0

Mam w programie ListView jak zrobić, zeby przy najeżdżaniu myszką na każdą z pozycji listy pokazywał się HINT własnie o tej pozycji?

0

JediVCL->JvListView. Równierz torry.net->tips

0

W zwykłym ListView:

procedure TForm1.ListView1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
var
 i:TListItem;
begin
  i:=ListView1.GetItemAt(X,Y);
  ListView1.ShowHint:=(i<>nil);
  if i<>nil then ListView1.Hint:=i.Caption;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0