Numer Utworu w TAGv1 w mp3

0

Witam.

Mam taką procedure

[code]procedure TDodawanie.ID3TagOpen(Filename:string);
var Buffer:array[1..128] of char;
F:File;
begin
fileMode:=0;
AssignFile(F, Filename);
Reset(F,1);
Seek(F,FileSize(F)-128);
BlockRead(F, Buffer, SizeOf(Buffer));
CloseFile(F);

with ID3Tag do
begin
ID:=copy(Buffer,1,3);
Title:=copy(Buffer,4,30);
Artist:=copy(Buffer,34,30);
Album:=copy(Buffer,64,30);
Year:=copy(Buffer,94,4);
Comment:=copy(Buffer,98,30);
end;

end;

Co trzeba dodac żeby odczytywał także numer utworu???

THX

0

W specyfikacji id3v1 nie przewidziano w ogóle numeru utworu.
Najlepiej używaj id3v2.
A tu masz kilka przydatnych linków:
id3 - http://www.id3.org
id3v1 - http://www.id3.org/id3v1.html
id3v2 - http://www.id3.org/develop.html
MPEG Audio Frame Header - http://www.dv.co.yu/mpgscript/mpeghdr.htm
MPEG Audio Tools (moduł Delphi) - http://www.dv.co.yu/mpgscript/mpgtools.zip
Biblioteka do edycji tagów id3v1 i id3v2 - http://www.id3lib.org/

0

numer utworu w Id3v1 nie istnieje, za to istnieje w Id3v1.1, po prostu uwalić 2 ostatnie znaki z comment, a zamiast tego dać word (zajmuje akurat 2 bajty, czyli 2 znaki wyciete z pola comment) as stupid as simple, conie?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0