StringGrid - pomocy!!!!

0

Jak w StringGrid w jednym polu wpisać tekst jeden pod drugim?
Np. zeby nie było "Marek Kowalczk"
tylko
"Marek
Kowalczyk"

0

Kiedys tesz chcialem to zrobic i nic - masz pecha bo sie nie da.
...albo napisz sobie wlasnego StringGrida z taka mozliwoscia,
ew. poszukaj w odmentach sieci podobnego komponentu...

0

Zmień DefaultDrawing Stringgrida na False, a następnie w OnDrawCel napisz jak ma być on rysowany i co ma być pisane w komórkach.

przykład który ci podaje nie jest dopracowany, ale spełnia zadanie:

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
Wysokosc: Integer;
begin
with StringGrid1.Canvas do
begin
if gdSelected in State then
Brush.Color := clNavy else Brush.Color := CLWhite ;

if gdFixed in State then Brush.Color := StringGrid1.FixedColor;
FillRect(Rect);

Wysokosc :=DrawText( Handle, PChar(StringGrid1.Cells[ACol, ARow]), -1, Rect, DT_NOPREFIX or DT_CALCRECT );
if ( Wysokosc > (StringGrid1.RowHeights[ARow] - 2) ) then
StringGrid1.RowHeights[ARow] := Wysokosc + 4;
DrawText( Handle, PChar(StringGrid1.Cells[ACol, ARow]), -1, Rect, DT_NOPREFIX );
end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0