StringGrid

0

Cześć,
słuchajcie jak zwrócić po kliknięciu myszkę adres komórki w ort! StringGrid (na pewno jest taki w Delphi 7), albo sprawdzić czy dana komórka jest pelna czy pusta.

0

Property Col, property Row, property Colls, Property Rows, Delphi help!!!

0

Najprosciej i lopatologicznie :

procedure TForm1.StringGrid1MouseDown(Sender: TObject;
  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
Kolumna,Wiersz : Integer;
begin
StringGrid1.MouseToCell(X,Y,Kolumna,Wiersz);
ShowMessage('Kolumna: '+  IntToStr(Kolumna)+^J+ 'Wiersz : '+IntToStr(Wiersz) );
end;

Poczytaj jeszcze o zdarzeniach typu "on_.....". dla komponentu TStringGrid procedury i funkcje tez nie powinny byc Ci obce.... a przykladow na niecie od groma.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1