Błąd związany z uprawnieniami do odczytu wiadomości SMS

0

Witam,
Małe pytanie.
Zbudowałem sobie na dostępnym przykładzie kodu aplikację, która ma czytać sms-y z telefonu (tak aplikacja jest pod telefon z androidem).
Przykład procedury czytającej pochodzi z tej strony https://delphi-android.blogspot.com/2013/10/how-to-fetch-sms-messages-from-android.html.

I pomimo, że mam w android-manifest.xml poszczególne uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_MMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_MMS" />

to mi ciągle tłucze komunikatem:

Project sms_test.apk raised exception class EJNIException with message 'java.lang.SecurityException: Permission Denial: reading com.android.providers.telephony.SmsProvider uri content://sms/inbox from pid=15982, uid=10381 requires android.permission.READ_SMS, or grantUriPermission()'.
 function TfSms.FetchSms:string;
 var cursor: JCursor;
   uri: Jnet_Uri;
   address,person,msgdatesent,protocol,msgread,msgstatus,msgtype, msgreplypathpresent,subject,body, servicecenter,locked:string;
   msgunixtimestampms:int64;
   addressidx,personidx,msgdateidx,msgdatesentidx,protocolidx,msgreadidx,
   msgstatusidx,msgtypeidx,msgreplypathpresentidx,subjectidx,bodyidx,
   servicecenteridx,lockedidx:integer;
 begin
  uri:=StrToJURI('content://sms/inbox');
  cursor := TAndroidHelper.Activity.getContentResolver.query(uri, nil, nil,nil,nil);  // <--- miejsce wyjątku...
  addressidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('address'));
  personidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('person'));
  msgdateidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('date'));
  msgdatesentidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('date_sent'));
  protocolidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('protocol'));
  msgreadidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('read'));
  msgstatusidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('status'));
  msgtypeidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('type'));
  msgreplypathpresentidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('reply_path_present'));
  subjectidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('subject'));
  bodyidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('body'));
  servicecenteridx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('service_center'));
  lockedidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('locked'));
  while (cursor.moveToNext) do begin
   address:=JStringToString(cursor.getString(addressidx));
   person:=JStringToString(cursor.getString(personidx));
   msgunixtimestampms:=cursor.getLong(msgdateidx);
   msgdatesent:=JStringToString(cursor.getString(msgdatesentidx));
   protocol:=JStringToString(cursor.getString(protocolidx));
   msgread:=JStringToString(cursor.getString(msgreadidx));
   msgstatus:=JStringToString(cursor.getString(msgstatusidx));
   msgtype:=JStringToString(cursor.getString(msgtypeidx));
   msgreplypathpresent:=JStringToString(cursor.getString(msgreplypathpresentidx));
   subject:=JStringToString(cursor.getString(subjectidx));
   body:=JStringToString(cursor.getString(bodyidx));
   servicecenter:=JStringToString(cursor.getString(servicecenteridx));
   locked:=JStringToString(cursor.getString(lockedidx));
   Result:=IntToStr(trunc(msgunixtimestampms/1000))+' '+address+' '+body;
  end;
 end;

i nie wiem co robię źle ?

Może jakieś sugestie ?

0

Jaka wersja Delphi i jaka wersja Androida?

0

W sieci piszą, że mimo uprawnień w apce, to i tak trzeba ustawić uprawnienia w systemie Android:
Ustawienia > Aplikacje > Uprawnienia > SMS

0

@Andrzej Boczko:
Przykład na który się powołujesz jest z 2013 roku i peanie działał na Androidzie z tamtych czasów, może to była wersja 6 . O tego czasu pojawiło się kilka nowych wersji Androida. Każda nowa wersja ma coraz bardziej restrykcyjne zabezpieczenia. Jutro sprawdzę Twój kod na wersji 11.
Jaka jest Twoja wersja Androida ?

0
grzegorz_so napisał(a):

@Andrzej Boczko:
Przykład na który się powołujesz jest z 2013 roku i peanie działał na Androidzie z tamtych czasów, może to była wersja 6 . O tego czasu pojawiło się kilka nowych wersji Androida. Każda nowa wersja ma coraz bardziej restrykcyjne zabezpieczenia. Jutro sprawdzę Twój kod na wersji 11.
Jaka jest Twoja wersja Androida ?

dla Aleksandrii 11.3 jest dostępny Android SDK w wersji 25.2.5 jeżeli mnie pamięć nie myli...

0

dla Aleksandrii 11.3 jest dostępny Android SDK w wersji 25.2.5 jeżeli mnie pamięć nie myli...

SDK i wersja Delphi są mało ważne. Wystarczy że są kompatybilne z wersją Androida. Problem jest w zabezpieczeniach Andrioida,

0

spróbuj tego rozwiązania...

PermissionsService.RequestPermissions([JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_SMS)],
  procedure(const APermissions: TArray<string>; const AGrantResults: TArray<TPermissionStatus>)
  begin
   if (Length(AGrantResults) = 1) and (AGrantResults[0] = TPermissionStatus.Granted) then
     ShowMessage('Read permission granted ')
   else
   begin
    ShowMessage('Read permission not granted');
   end;
  end);

w podobny sposób nadałem mojej aplikacji uprawnienia do odczytu historii połączeń

PermissionsService.RequestPermissions([JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_CALL_LOG)],
  .......
  end);
0

Od bardzo już dawna nie wystarczy podać uprawnień w manifeście, trzeba jeszcze spytać użytkownika o pozwolenie i wtedy dopiero uprawnienie zostanie przyznane (lub nie). Nie dotyczy to wszystkich uprawnień, ale tego akurat tak.
Alternatywnie, po zainstalowaniu aplikacji możesz wejść w informacje o aplikacji i włączyć to sam, wtedy obejdzie się bez pytania ale nie muszę chyba tłumaczyć że to nie może być docelowe rozwiązanie.

SDK i wersja Delphi są mało ważne. Wystarczy że są kompatybilne z wersją Androida. Problem jest w zabezpieczeniach Andrioida,

Przeciwnie, jak skomplilujesz ze starym target sdk to będzie działać bez promptu (tak jak na starych Androidach), tyle że przy instalacji i uruchamianiu aplikacji dostaniesz info że aplikacja jest przestarzała no i oczywiście Google nie wpuści takiej aplikacji do sklepu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1