Jak zapisać rekord do pliku, ktory zawiera elemnty klasy?

0
type
  pathbase = Record
  workdir,localdisk,netdisk,ftp:TStringList; end;

type FileOFRecord = file of pathbase;

var
 pathcopybase:pathbase;
 pathfile:FileOFRecord;

 if FileExists(GetCurrentDir+'\deletelisfile.dat') then
         begin
  AssignFile(plik,GetCurrentDir+'\deletelisfile.dat');
  Reset(plik);
  seek(plik,FileSize(plik));
  write(plik,dane);

        end
else  begin
    AssignFile(plik,GetCurrentDir+'\deletelisfile.dat');
    Rewrite(plik);
    write(plik,dane);
    end;

To nie zdaje egzaminu ? Macie jakiś pomysł ?

1

Każdą klasę musisz zapisać osobno - osobno rozmiar, każdy element po kolei itd.
Podobnie przy odserializowywaniu.

0

dzięki za odpowiedz. Chciałem pójść na skróty.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0