Rekord w rekordzie

0

Już pisałem o tym ale mam troszke inny problem
Wszystko działa wpisuje rok urodzenia miesiac dzien lecz w utworzonym pliku nie zapisuja mi sie tylko te dane.
Wie ktoś dlaczgo ?


type data = record
       rok :  Integer;
       miesiac: 1..12;
       dzien:  1..31;
      end;
   personalia = record
            nazwisko : string[20];
            imie1:   string[15];
            nazwisko_panienskie: string[20];
            imie_ojca: string[15];
            data_urodzenia: data;
            miejsce_urodzenia: string[20];
            stan_cywilny:string[15];
            miejsce_zamieszkania: string[20];
        end;
var  dane:personalia;
    katalog: file of personalia;
begin
    Assign(katalog,'Record.txt');
    rewrite(katalog);
     writeln;
     write('nazwisko: ');
     readln(dane.nazwisko);
     write('imie1');
     readln(dane.imie1);
     write('nazwisko_panienskie');
     readln(dane.nazwisko_panienskie);
     write('imie_ojca');
     readln(dane.imie_ojca);
     write('Rok urodzenia:' );
     readln(dane.data_urodzenia.rok); //zauwaz ze odwoluje sie do kazdego
     write('Miesiac urodzenia:' );  //pokolei rok miesiac dzien
     readln(dane.data_urodzenia.miesiac); 
     write('Dzien urodzenia:' );
     readln(dane.data_urodzenia.dzien);
     write('Miejsce urodzenia: ');
     readln(dane.miejsce_urodzenia);
     write('Stan cywilny: ');
     readln(dane.stan_cywilny);
     write('miejsce zamieszkania: ');
     readln(dane.miejsce_zamieszkania);
     Write(katalog,dane);
     close(katalog)
     end.

Prosze o pomoc

0

przecież się zapisują.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0