Eksport daty do pliku *.xlsx (Excela)

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-30 19:07

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Witam,
eksportuje zawartość DbGrida, lecz przy kolumnach gdzie przechowuje datę, w pliku excel pokazuje mi liczby np 42028.

Czego to może być efektem?

Kod eksportu:


function RefToCell(ARow, ACol: Integer): string;
begin
 Result := Chr(Ord('A') + ACol - 1) + IntToStr(ARow);
end;

function ZapisdoExcela(const AFileName: TFileName;ostatnio_klikniety_rekord, Ilosc_kolumn, Ilosc_wierszy :integer) :integer;

const
 Worksheet = -4167;
var czy_data:integer;
   Excel, Sheet, Data: OLEVariant;
   a,b,I, J : Integer;
   ColumnRange: OleVariant;
 begin
 czy_data:=0;

 Data := VarArrayCreate([1, DataRows, 1, DataCols], varVariant);

 Data[1, 1] := 'Id ';
 Data[1, 2] := 'Nazwa użytkownika';
 Data[1, 3] := 'Data start';
 Data[1, 4] := 'Godzina start';
 Data[1, 5] := 'Data stop';
 Data[1, 6] := 'Godzina stop';

 J := 1;

//-----------------------WPISWANIE REKORDOW-------------------------------------
 while (not DBGrid1.DataSource.DataSet.Eof) and (J < DataRows) do
 begin
  for I := 0 to DataCols - 1 do
        Data[J + 1, a + 1] := Form_roboczgodziny.DBGrid1.Fields[I].Value;
  Inc(J);
  DBGrid1.DataSource.DataSet.Next;
 end;
//-------------------------------------------------------------------------------------

 try
  Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
  except
    MessageBox(Handle,'Brak zainstalowanego Excel-a!', 'U W A G A!', MB_OK + MB_ICONSTOP);
    result:=1;
   Exit;
end;
   result:=0;

 try
  Excel.Visible := False;
  Excel.Workbooks.Add(Worksheet);
  Sheet := Excel.Workbooks[1].WorkSheets[1];
  Sheet.Name := 'Sheet1';

  Sheet.Range[RefToCell(1, 1), RefToCell(DataRows, DataCols)].Value := Data;

  try
   Excel.Workbooks[1].SaveAs(AFilename);
   except
   on E: Exception do
    raise Exception.Create('Data transfer error: ' + E.Message);
  end;
 finally
  if not VarIsEmpty(Excel) then
  begin
   Excel.DisplayAlerts := False;
   Excel.Quit;
   Excel := Unassigned;
   Sheet := Unassigned;
  end;

 end;

 end; 

Wszystko wydaje się dobrze...
Proszę o pomoc!

edytowany 2x, ostatnio: lukasz_p92, 2015-01-30 19:07

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 21:04

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

0

typy Tdate, Tdatetime , Time są tożsame z typem 'double', pewnie stąd masz w arkuszu datę jako liczbę

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 22:31

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 26 minut temu

0

https://stackoverflow.com/que[...]rmat-issue-with-german-locale


pozdrawiam
paweld

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0