Import z excela -> filtracja -> eksport do excela

Odpowiedz Nowy wątek
2010-03-30 20:41
0

Witam ! Wraz z kolegą potrzebujemy pomocy. Nasz program ma za zadanie wczytać do delphi arkusz z excela, przefiltrować go i zapisać do nowego pliku wyniki. Na pliku z 300 wierszami program działa bez zarzutu. Problem się zaczyna przy 40 tys. wierszy. Błąd pojawia się taki:

Could not convert variant of type (String) into type (Double)

Kod programu:

var
 Form1: TForm1;
 sciezka,sciezka2,puste,gw:string;
 Excel,Excel2:variant;
 a:array[1..80000,1..10] of ansistring;
 i,j,z,ile:longint;
(...)
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
Wybor:integer;
nadpisac:boolean;
begin
 sciezka:=edit1.Text;
 sciezka2:=edit2.Text;
 if (not xls(sciezka) or not xls(sciezka2)) or ((sciezka='') or (sciezka2='')) then Showmessage('Proszę podać pliki o rozszerzeniu .xls!')
 ELSE
 if (sciezka=sciezka2) then
 if Application.MessageBox('Podano takie same ścieżki. Nadpisać?','UWAGA!', MB_YESNO + MB_ICONWARNING) = Id_Yes then
BEGIN
 nadpisac:=true;
END
else
BEGIN
 Showmessage('Podaj inna ścieżkę        ');
 nadpisac:=false;
END;
 if (((sciezka=sciezka2) and (nadpisac=true)) or ((sciezka<>sciezka2))) and (xls(sciezka)) and (xls(sciezka2)) and (sciezka<>'') and (sciezka2<>'') then
begin

Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
 Excel.Workbooks.open(sciezka);
//Początek liczenia wierszy
ile:=3;
 puste:='sfasfas';
 while puste<>'' do
begin
 puste:=excel.cells[ile,1].value;
 inc(ile);
end;
//Koniec liczenia wierszy
//Filtr wierszy
 j:=0;
 for i:=1 to ile do
 begin
 if (Excel.Cells[i,1].Interior.Color='12632256') then inc(z);
  end;
  while (z>j) do
  begin
 for i:=1 to ile do
begin
 if (Excel.Cells[i,1].Interior.Color='12632256') then
 begin
 Excel.Rows[i].Delete;
 j:=j+1;
 end;
 end;
 end;
//Koniec filtru wierszy

ile:=ile-z;

 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='kod_MAX' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,1]:=excel.cells[j-1,i].value ;
     end;
   end;

//================
 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='nazwa' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,2]:=excel.cells[j-1,i].value ;
     end;
   end;
//================
 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='konfig' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,3]:=excel.cells[j-1,i].value;
     end;
   end;
//================
 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='Gw.' then
 begin
      for j:=3 to ile do
 begin
   if excel.cells[j,i].value='12' then gw:='Gwarancja na 12 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='24' then gw:='Gwarancja na 24 miesiące';
   if excel.cells[j,i].value='36' then gw:='Gwarancja na 36 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='60' then gw:='Gwarancja na 60 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='GP12' then gw:='Gwarancja producenta na 12 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='GP24' then gw:='Gwarancja producenta na 24 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='GP36' then gw:='Gwarancja producenta na 36 miesięcy';
   if excel.cells[j,i].value='DTD24' then gw:='Gwarancja na 24 miesiące';
          a[j-2,3]:=a[j-2,3]+' '+gw;
 end;
     end;
   end;
//================
 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='kod' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,4]:=excel.cells[j-1,i].value;
     end;
   end;
//================
 for i:=1 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='EAN' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,5]:=excel.cells[j-1,i].value;
     end;
   end;
//================
 for i:=20 to 80 do
 begin
  if excel.cells[2,i].value='cenaDB' then
 begin
      for j:=3 to ile do
          a[j-2,6]:=excel.cells[j-1,i].value;
     end;
   end;
//================

 Excel.Workbooks.Add;
 Excel.ActiveSheet.Name := 'Cennik';
for j:=1 to 80 do excel.cells[1,j].font.bold:=true;
 for i:=1 to 3 do
 for j:=1 to ile-3 do
begin
 if i=3 then Excel.Cells[j,i+1].Value:=a[j,i]
 else Excel.Cells[j,i].Value:=a[j,i];
end;
for j:=1 to ile-3 do
begin
 Excel.Cells[j,5].Value:=a[j,4];
end;
for j:=1 to ile-3 do
begin
 Excel.Cells[j,7].Value:=a[j,5];
end;
for j:=1 to ile-3 do
begin
 Excel.Cells[j,8].Value:=a[j,6];
end;
 excel.cells[1,1].value:='Kod';
 excel.cells[1,2].value:='Nazwa';
 excel.cells[1,3].value:='Grupa';
 excel.cells[1,4].value:='Opis';
 excel.cells[1,5].value:='NumerKatalogowy';
 excel.cells[1,6].value:='JM';
 excel.cells[1,7].value:='EAN';
 excel.cells[1,8].value:='CenaS4';
for i:=2 to ile-3 do excel.cells[i,3].value:='KMPT';
for i:=2 to ile-3 do excel.cells[i,6].value:='szt.';
excel.cells[1,1].columnwidth:=21;
excel.cells[1,2].columnwidth:=36;
excel.cells[1,3].columnwidth:=6;
excel.cells[1,4].columnwidth:=106;
excel.cells[1,5].columnwidth:=36;
excel.cells[1,7].columnwidth:=14;

 Excel.ActiveWorkbook.SaveAs(sciezka2);
 Excel.Quit;
 showmessage('         Gotowe         ');
end;
 end;

Z góry dziękuję za wszelaką odpowiedź.

Pozostało 580 znaków

2010-03-30 20:45
0

zdaje sie ze problem lezy nie w ilosci wierszy tylko w danych ktore sa tam zapisane...
"Could not convert variant of type (String) into type (Double)"
probojecie przekonwertowac stringa na liczbe ale najwyrazniej string nie zawiera liczby tylko cos innego.
przede wszystkim sprawdzcie w ktorej linijce kodu wywala blad.

P.S. ten kod to macie tak dziadowsko sformatowany czy to wina przeklejania? ;/

Pozostało 580 znaków

2010-03-30 20:54
0

Dzięki za odpowiedź. Co do konwertowania to nigdzie takowa nie zachodzi. Już odpalamy w trybie pracy krokowej. Co do formatowania, a raczej jego brak to nasza wina.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0