Rozróżnienie wyjątków tej samej klasy

0

Witam jak rozróżnić dwa wyjątki z tej samej klasy. Czy mogę jakoś pobrać numer wyjątku. Pierwszy wyjątek to jest że nie ma klucza w bazie, a drugi że nie można usunąć rekordu bo jest powiązany z innym rekordem istniejącym

  Query1.SQL.Text := 'INSERT INTO k2 (idO) values (3)';
  try
    query1.ExecSQL;
  except
    on E: EDBEngineError do
      begin
    ShowMessage('Exception class name = '+E.ClassName);
    ShowMessage('Exception message = '+E.Message);
   end;
  end;

     try
     Query1.SQL.Text := 'DELETE FROM  k1 where id =1';
     query1.ExecSQL;
  except
    on E: EDBEngineError do
      begin
    ShowMessage('Exception class name = '+E.ClassName);
    ShowMessage('Exception message = '+E.Message);
   end;
  end;

3

Jeśli dobrze pamiętam: w EDbEngineError masz pole ErrorCount i tablice Errors w której masz obiekty z dokładnymi danymi błędów (typ TDBError) kazdy z nich ma pola ErrorCode, Category, SubCode, NativeError i Message. Możesz reagować jak chcesz na podstawie tego :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1