Więc tak.
Mam problem z wydrukowaniem obrazka BMP umieszczonego w scrolboxie. Drukuje się jedynie tyle ile jest widoczne a nie obszar poza scrolbosem, Obrazek po prostu jest wyższy niż wysokość scrolboxa. Część niewidoczna na podglądzie wydruku jest czarna. Drukuję do PDFa za pomocą PDFbuilder, by nie marnować papieru ;]

Po kliknięciu w Button1 wywołuję :

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var myBitMap : TBitMap;
    myPrinter : Tprinter;
begin
 myBitMap := TBitMap.Create;
 myBitMap.LoadFromDevice(scrollbox1.Canvas.Handle);
  MyPrinter := Printer;
  MyPrinter.BeginDoc;

  myPrinter.Canvas.CopyRect(Classes.Rect(0, 0, myPrinter.PaperSize.Width, myPrinter.PaperSize.Height),
  myBitMap.Canvas, Classes.Rect(0, 0, myBitMap.Width, 1400));
  MyPrinter.EndDoc;
  myBitMap.Free;

Tworzy się PDF ale tylko o wysokości scrolbox.height, reszta jest czarna

Gdy linijkę:

myBitMap.LoadFromDevice(scrollbox1.Canvas.Handle);

zmienię na:

myBitMap.LoadFromDevice(image1.Canvas.Handle);

już jest niby prawidłowo, drukuje się kompletny Image1 ale bez naniesionych na niego TLabelów i innych komponentów.

W tym co robię chcę by Image1 był tłem, na który naniosę tekst i ma być wszystko razem wydrukowane.

uf, mam nadzieję że jasno to opisałem.

dodanie znaczników <code class="delphi"> - fp